RCCI logo

26 Февруари 2017 г.- 12 Март 2017 г.

 
Новини
09.03.2017 » СЕКЮРИТИ ЕКСПО, 15 - 18 март 2017, Интер Експо Център - София
28.02.2017 » Фестивал „СОФИЯ ДЕСЕРТ ФЕСТ” ще се проведе от 9-11 юни 2017 в гр. София
09.03.2017 » Търговски мисии в Турция, март – април 2017 г.
06.03.2017 » Публична консултация на ЕК относно реформа на ДДС-ставките
09.03.2017 » Годишни финансови отчети - срокове
28.02.2017 » Кои са най-конкурентоспособните региони в ЕС за 2016 г?
28.02.2017 » Наградените в Конкурса за иновации на изложбите „Агра“, „Фудтех“ и „Винария“
28.02.2017 » Стартира тазгодишното издание на конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачество“
02.03.2017 » Награди Rolex за предприемачество

Икономика
   Схеми за директни плащания за Кампания 2017г. за активни земеделски стопански
На сайта на Министерството на земеделието и храните е публикуван Наръчник за кандидатстване за директни плащания за Кампания 2017г. И през тази година продължава да се проверява изискването, въведено от Кампания 2015 и приложено и през Кампания 2016, всички кандидат-бенефициенти на директни плащания да бъдат активни земеделски стопани. В регламента за директните плащания е определен негативен списък от лица, които не са активни земеделски стопани. Това са физическите и юридически лица,...
   Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г. Предвижда се тази година да бъдат обявени 5 процедури за предоставяне на БФП на обща стойност над 376 млн. лв. Изменената ИГРП за 2017 г. е публикувана на интернет-сайта на програмата, в меню „Кандидатстване”, подменю „Индикативни програми 2014-2020”.   Източник: Единен информационен портал Структурни фондове на ЕС  
   Стартира тазгодишното издание на конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачество“
Министерството на икономиката съвместно с Европейската комисия, откриват официално кампанията за провеждане на тазгодишното издание на конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството. Целта на инициативата е да се открият и отличат най-успешните, вдъхновяващи и оригинални по своята същност проекти, реализирани от публични проекти или чрез публично-частно партньорство, насърчаващи предприемачеството и малките и средните предприятия. Обособени са два етапа - национален...
   Награди за иновативни проекти, съчетаващи наука, технологии и изкуство
Две награди, всяка от 20 000 евро, ще отличат иновативни проекти в пресечната точка на науката, технологиите и изкуството: едната - за художествено изследване, т.е. проект с потенциал да повлияе или да промени начина, по който технологията се използва, разработва или възприема, и една - за иновативно сътрудничество между промишлеността/технологиято и изкуството/културата по начини, които се отварят нови пътища за иновации. Това е продължение на новата дейност в Европейската комисия STARTS:...
   Ново споразумение по плана ,,Юнкер“ дава достъп на българските МСП до 15 млн. евро
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Банка ДСК подписаха споразумение в рамките на инициативата “ЕС ИновФин за Иноватори” с финансова подкрепа по Програмата на Европейската комисия „Horizon 2020“.  По силата на новоподписаното споразумение ще бъдат отпускани кредити с гаранционно покритие от ЕИФ на иновативни малки и средни компании, както и на средни по размер  предприятия.  То ще позволи на Банка ДСК да кредитира при по-изгодни условия компании...
   Конкурс за иновативни идеи на студенти - Иновативни награди "Ериксон" 2017
Конкурсът дава възможност на студенти да разработят иновативни идеи в областта на информационните и комуникационни технологии в сътрудничество с експерти на "Ериксон". Тази година темата на конкурса е "Бъдещето на храната" и се основава на Цел 2 за устойчиво развитие на ООН: Нулев глад и Цел 12: Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство. Кандидатите следва да регистрират екипа си (от 2 до 4 човека, които в момента са студенти) и да подадат своята идея....
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Консултации и съвети по външнотърговския режим