RCCI logo

25 Март 2017 г.- 9 Април 2017 г.

 
Новини
05.04.2017 » Съобщения за международни панаири и изложби
05.04.2017 » Международния панаир за инженерна индустрия – Бърно 2017
05.04.2017 » Индустриална карта на България - индустрия, работа и образование в един портал
04.04.2017 » До края на октомври работодателите трябва да подадат в НАП код на населено място за всеки служител
29.03.2017 » МОН и CEDEFOP ще проучват търсените умения на трудовия пазар
05.04.2017 » Дългосрочен бюджет: Европейският парламент гласува за повече гъвкавост за справяне с кризи
07.04.2017 » Покана "Startup Europe for Growth and Innovation Radar"
07.04.2017 » Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България
29.03.2017 » Великобритания излиза от ЕС: как ще протекат преговорите
29.03.2017 » Китай стартира електронна страница на инициативата “Един пояс, един път”
07.04.2017 » Обучение „Collective Global Accelerator“
04.04.2017 » АС при БТПП - правораздавателна институция със 120-годишна история и с най-голям брой дела между същинските арбитражни съдилища в България
04.04.2017 » Членството в ОИСР би увеличило престижа и доброто име на българската икономика смятат от АОБР
31.03.2017 » Кръгла маса “ИКТ секторът – експортно ориентиран и генератор на работни места с висока добавена стойност”
31.03.2017 » Бизнес климатът се e подобрил през март според данни на НСИ
31.03.2017 » Устойчиво и екологично развитие на Дунавския регион - инициативата CLIMATE–ALLIANCE
31.03.2017 » Изтича срокът за подаване на корпоративните декларации
29.03.2017 » България ще подпише Споразумение с Малта за продажба на емисии
04.04.2017 » МОН набира номинации за наградата „Питагор“
04.04.2017 » Проект на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.
29.03.2017 » Инвестиции за над 25 млн. евро подкрепиха устойчивия бизнес у нас

Икономика
За периода няма въведени статии
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Консултации по внедряване на системи за качество