RCCI logo

2 Април 2017 г.- 16 Април 2017 г.

 
Новини
05.04.2017 » Съобщения за международни панаири и изложби
05.04.2017 » Международния панаир за инженерна индустрия – Бърно 2017
11.04.2017 » Търговски мисии в Турция, май 2017 г.
11.04.2017 » Отбелязване на Световния ден за безопасност и здраве при работа
05.04.2017 » Индустриална карта на България - индустрия, работа и образование в един портал
04.04.2017 » До края на октомври работодателите трябва да подадат в НАП код на населено място за всеки служител
05.04.2017 » Дългосрочен бюджет: Европейският парламент гласува за повече гъвкавост за справяне с кризи
13.04.2017 » НАП:данъчна декларация за получени доходи през 2016 г. трябва да подадат и всички, които са работили извън България
13.04.2017 » НАП напомня на земеделските стопани
07.04.2017 » Покана "Startup Europe for Growth and Innovation Radar"
07.04.2017 » Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България
11.04.2017 » Промени в Закона за регистриране на вносителите в Египет
11.04.2017 » Износът и вносът нарастват през първите два месеца на годината по данни на НСИ
11.04.2017 » Процедури по митническото оформяне на стоки за износ към Канада от страни – членки на ЕС
07.04.2017 » Европейски награди за насърчаване на предприемачество
06.04.2017 » Семинар на тема интелектуална собственост
07.04.2017 » Обучение „Collective Global Accelerator“
11.04.2017 » През февруари промишленото производство се увеличава, според данни на НСИ
04.04.2017 » АС при БТПП - правораздавателна институция със 120-годишна история и с най-голям брой дела между същинските арбитражни съдилища в България
04.04.2017 » Членството в ОИСР би увеличило престижа и доброто име на българската икономика смятат от АОБР
04.04.2017 » МОН набира номинации за наградата „Питагор“
04.04.2017 » Проект на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.

Икономика
   Избор на изпълнител с предмет \\\"Организиране и провеждане на събития\\\"
Русенска търговско-индустриална камара от с предмет събития15.2.1.023 ”Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“, eMS код: ROBG – 7 и проект 15.2.1.076 ”Трансграничен аудио пътеводител“, eMS код: ROBG – 18, които са финансирани по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Цялата документация можете да откриете тук
   Избор на изпълнител с предмет "Организиране и провеждане на събития"
Русенска търговско-индустриална камара открива процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „Организиране и провеждане на събития“, във връзка с изпълнение на проект 15.2.1.023 ”Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“, eMS код: ROBG – 7 и проект 15.2.1.076 ”Трансграничен аудио пътеводител“, eMS код: ROBG – 18, които са...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Изготвяне на сертификат за произход на стоките