RCCI logo

9 Април 2017 г.- 23 Април 2017 г.

 
Новини
21.04.2017 » Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
20.04.2017 » Покана за участие в Международната изложба за електроника Productronica 2017, 14–17.11.2017 г., Мюнхен, Германия
20.04.2017 » Национално участие на Международно изложение за корабостроене Europort 2017
19.04.2017 » Информация за предстоящи международни панаири, изложби, форуми
11.04.2017 » Търговски мисии в Турция, май 2017 г.
20.04.2017 » Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
11.04.2017 » Отбелязване на Световния ден за безопасност и здраве при работа
21.04.2017 » Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
19.04.2017 » Нова система за електронно сертифициране на биологичните продукти, внасяни в ЕС
19.04.2017 » Процедура на подбор на проекти "Развитие на клъстери в България"
19.04.2017 » ЕК определя ясни пътища за подпомагане на стратегиите за регионален растеж
13.04.2017 » НАП:данъчна декларация за получени доходи през 2016 г. трябва да подадат и всички, които са работили извън България
13.04.2017 » НАП напомня на земеделските стопани
20.04.2017 » Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
20.04.2017 » Процедура за подбор на проекти "Развитие на клъстери в България"
11.04.2017 » Промени в Закона за регистриране на вносителите в Египет
11.04.2017 » Износът и вносът нарастват през първите два месеца на годината по данни на НСИ
11.04.2017 » Процедури по митническото оформяне на стоки за износ към Канада от страни – членки на ЕС
11.04.2017 » През февруари промишленото производство се увеличава, според данни на НСИ

Икономика
   Хакатон по повод 10 години членство на България в ЕС
На 12 и 13 май 2017 г. в София Тех парк ще се проведе #BG10xEU Хакатон по повод 10 години членство на България в ЕС, на който българските иноватори с интерес към информационните технологии, програмирането, дизайна, мултимедията и маркетинга ще дадат технологичен отговор на много възможности и предизвикателства. В хакатона са поканени да участват всички, които имат технически умения, визия за бъдещето, креативни идеи и смелостта да ги защитават и отстояват. Темата на #BG10xEU Хакатон е...
   Изпълнителният директор на Русенска камара посрещна посланика на Република Беларус
Днес в 14 ч. в конферентната зала на РТИК се състоя среща между Негово Превъзходителство господин Владимир Воронкович- посланик на Република Беларус, търговския представител на страната- господин Олег Белов и представители на бизнеса от русенски регион. Домакин на срещата беше г-н Милен Добрев, в качеството му на Изпълнителен директор на Русенска търговско-индустриална камара. Форумът се състоя по инициатива на проф. д-р Тодор Трифонов представител на Търговско-промишлената палата на...
   Избор на изпълнител с предмет \\\"Организиране и провеждане на събития\\\"
Русенска търговско-индустриална камара от с предмет събития15.2.1.023 ”Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“, eMS код: ROBG – 7 и проект 15.2.1.076 ”Трансграничен аудио пътеводител“, eMS код: ROBG – 18, които са финансирани по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Цялата документация можете да откриете тук
   Избор на изпълнител с предмет "Организиране и провеждане на събития"
Русенска търговско-индустриална камара открива процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „Организиране и провеждане на събития“, във връзка с изпълнение на проект 15.2.1.023 ”Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“, eMS код: ROBG – 7 и проект 15.2.1.076 ”Трансграничен аудио пътеводител“, eMS код: ROBG – 18, които са...
   Проект ALL NOW открива нови възможности пред предприятията в туристическия сектор
Българска търговско-промишлена палата е основен партньор по проект ALL NOW, който цели: създаване и промотиране европейски туристически маршрут, достъпен за хора с увреждания и хора с временна неработоспособност редуциране на пречките пред достъпността на туристическите услуги за горпосочената целева група въвличане, обучение и повишаване на управленските способности на професионалисти, оператори и МСП по въпроса за достъпността на туристическите услуги обмен на добри практики и...
   Индустрия 4.0: Дигитализация и перспективи за растеж на българската икономика
Индустрия 4.0 ще промени облика на българската икономика и ние като държава трябва да откликнем на новите предизвикателства, свързани с процесите на дигиталната трансформация, които не са само технологични, но и обществено значими. Около тази теза се обединиха всички участници в международната конференция „Индустрия 4.0: Дигитализация и перспективи за растеж на българската икономика“, организирана от Министерство на икономика. Участие във втория панел от конференцията взеха...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Разпространение на информация и реклами чрез информационните средства на РТИК