RCCI logo

9 Април 2017 г.- 23 Април 2017 г.

 
Новини
21.04.2017 » Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
20.04.2017 » Покана за участие в Международната изложба за електроника Productronica 2017, 14–17.11.2017 г., Мюнхен, Германия
20.04.2017 » Национално участие на Международно изложение за корабостроене Europort 2017
19.04.2017 » Информация за предстоящи международни панаири, изложби, форуми
20.04.2017 » Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
11.04.2017 » Отбелязване на Световния ден за безопасност и здраве при работа
11.04.2017 » Търговски мисии в Турция, май 2017 г.
21.04.2017 » Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
19.04.2017 » Нова система за електронно сертифициране на биологичните продукти, внасяни в ЕС
13.04.2017 » НАП:данъчна декларация за получени доходи през 2016 г. трябва да подадат и всички, които са работили извън България
13.04.2017 » НАП напомня на земеделските стопани
20.04.2017 » Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
20.04.2017 » Процедура за подбор на проекти "Развитие на клъстери в България"
11.04.2017 » Промени в Закона за регистриране на вносителите в Египет
11.04.2017 » Износът и вносът нарастват през първите два месеца на годината по данни на НСИ
11.04.2017 » Процедури по митническото оформяне на стоки за износ към Канада от страни – членки на ЕС
11.04.2017 » През февруари промишленото производство се увеличава, според данни на НСИ

Икономика
   Проект ALL NOW открива нови възможности пред предприятията в туристическия сектор
Българска търговско-промишлена палата е основен партньор по проект ALL NOW, който цели: създаване и промотиране европейски туристически маршрут, достъпен за хора с увреждания и хора с временна неработоспособност редуциране на пречките пред достъпността на туристическите услуги за горпосочената целева група въвличане, обучение и повишаване на управленските способности на професионалисти, оператори и МСП по въпроса за достъпността на туристическите услуги обмен на добри практики и...
   Индустрия 4.0: Дигитализация и перспективи за растеж на българската икономика
Индустрия 4.0 ще промени облика на българската икономика и ние като държава трябва да откликнем на новите предизвикателства, свързани с процесите на дигиталната трансформация, които не са само технологични, но и обществено значими. Около тази теза се обединиха всички участници в международната конференция „Индустрия 4.0: Дигитализация и перспективи за растеж на българската икономика“, организирана от Министерство на икономика. Участие във втория панел от конференцията взеха...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Професионален Web-дизайн на фирмени сайтове