RCCI logo

16 Април 2017 г.- 30 Април 2017 г.

 
Новини
21.04.2017 » Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
20.04.2017 » Покана за участие в Международната изложба за електроника Productronica 2017, 14–17.11.2017 г., Мюнхен, Германия
20.04.2017 » Национално участие на Международно изложение за корабостроене Europort 2017
19.04.2017 » Информация за предстоящи международни панаири, изложби, форуми
20.04.2017 » Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
21.04.2017 » Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
19.04.2017 » Нова система за електронно сертифициране на биологичните продукти, внасяни в ЕС
25.04.2017 » Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
25.04.2017 » НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
20.04.2017 » Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
20.04.2017 » Процедура за подбор на проекти "Развитие на клъстери в България"

Икономика
   Проект ALL NOW открива нови възможности пред предприятията в туристическия сектор
Българска търговско-промишлена палата е основен партньор по проект ALL NOW, който цели: създаване и промотиране европейски туристически маршрут, достъпен за хора с увреждания и хора с временна неработоспособност редуциране на пречките пред достъпността на туристическите услуги за горпосочената целева група въвличане, обучение и повишаване на управленските способности на професионалисти, оператори и МСП по въпроса за достъпността на туристическите услуги обмен на добри практики и...
   Индустрия 4.0: Дигитализация и перспективи за растеж на българската икономика
Индустрия 4.0 ще промени облика на българската икономика и ние като държава трябва да откликнем на новите предизвикателства, свързани с процесите на дигиталната трансформация, които не са само технологични, но и обществено значими. Около тази теза се обединиха всички участници в международната конференция „Индустрия 4.0: Дигитализация и перспективи за растеж на българската икономика“, организирана от Министерство на икономика. Участие във втория панел от конференцията взеха...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Членство в РТИК