RCCI logo

4 Юни 2017 г.- 18 Юни 2017 г.

 
Новини
15.06.2017 » Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

Икономика
   ПЪРВО ТЕСТВАНЕ НА ЕSII ОБУЧЕНИЕ И ПРОФИЛ
Онлайн обучителна платформа и професионален профил на експерт по инкубиране на социални иновации бяха представени за първи път на 09.06. 2017г от екипа на Русенска-търговско индустриална камара. Разработени съвместно с партньорите ни от Eurocrea Merchant, University of Greenwich, WestBIC, Make a Cube³, FONDO FORMACION EUSKADI и SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA те целят да подпомогнат процеса по разработване и гарантиране устойчивостта на социално значими проекти. Стъпвайки на...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Заверка на подпис върху договор, пълномощно или друг фирмен документ