RCCI logo

4 Юни 2017 г.- 18 Юни 2017 г.

 
Новини
15.06.2017 » Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

Икономика
   ПЪРВО ТЕСТВАНЕ НА ЕSII ОБУЧЕНИЕ И ПРОФИЛ
Онлайн обучителна платформа и професионален профил на експерт по инкубиране на социални иновации бяха представени за първи път на 09.06. 2017г от екипа на Русенска-търговско индустриална камара. Разработени съвместно с партньорите ни от Eurocrea Merchant, University of Greenwich, WestBIC, Make a Cube³, FONDO FORMACION EUSKADI и SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA те целят да подпомогнат процеса по разработване и гарантиране устойчивостта на социално значими проекти. Стъпвайки на...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Консултации по внедряване на системи за качество