RCCI logo

2 Юли 2017 г.- 16 Юли 2017 г.

 
Новини
11.07.2017 » Изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“
12.07.2017 » НАП напомня: завършилите средно образование безработни и неучащи заплащат сами здравните си осигуровки
04.07.2017 » НАП въведе нова електронна услуга с КЕП
12.07.2017 » Дирекция “Бюро по труда”- Русе провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица
13.07.2017 » Конференция за подпомагане на социалните иновации ESII

Икономика
   Програма за обучение на предприемачи Investment Ready Program
Investment Ready Program e четири месечна програма за предприемачи, които създават измерими решения на социални проблеми. Програмата дава възможност на предприемачите да работят систематично върху своя бизнес модел, стратегия и екип, както и да изработят валидиран план за растеж и инвестиции. Организаторите смятат да постигнат това предоставяйки обучение лице в лице, менторство от успешни предприемачи, надграждане на способностите според нуждите на участниците и предоставяне на достъп до...
   Съзтезание за млади предприемачи Youth Citizen Entrepreneurship Competition
Младежи на възраст от 15 до 35 години от всички части на света се приканват да представят своите най-добри и идеи и проекти в състезанието Youth Citizen Entrepreneurship.   Участниците трябва да представят новаторска идея за предприятие, свързана с една или повече от общо 17-те цели на ООН за устойчиво развитие. Предложенията ще бъдат оценени въз основа на тяхната предприемаческа визия, осъществимост, иновации, лидерство, социално въздействие и устойчивост. Те ще бъдат публикувани...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Изготвяне на други документи