RCCI logo

7 Януари 2018 г.- 21 Януари 2018 г.

 
Новини
16.01.2018 » Второ издание на Празник на розата- гр. Ханой, Виетнам, 8 – 11 март 2018 г.
19.01.2018 » Бизнес форум с двустранни срещи България - Малта, 05.02.2018 г., Национална художествена галерия, гр. София
15.01.2018 » РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР

Икономика
   Избор на изпълнител с предмет „ Организиране и провеждане на две пресконференции\"
Русенска търговско-индустриална камара открива процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „ Организиране и провеждане на две пресконференции", във връзка с изпълнение нап роект 15.2.1.023 ”Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“, eMS код: ROBG – 7 и проект 15.2.1.076 ”Трансграничен аудио пътеводител“, eMS код: ROBG – 18,...
   Избор на изпълнител с предмет „ Организиране и провеждане на две пресконференции"
Русенска търговско-индустриална камара открива процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „ Организиране и провеждане на две пресконференции", във връзка с изпълнение нап роект 15.2.1.023 ”Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“, eMS код: ROBG – 7 и проект 15.2.1.076 ”Трансграничен аудио пътеводител“, eMS код: ROBG – 18,...
   Избор на изпълнител с предмет „Организиране и провеждане на две пресконференции"
Русенска търговско-индустриална камара открива процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „ Организиране и провеждане на две пресконференции", във връзка с изпълнение нап роект 15.2.1.023 ”Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“, eMS код: ROBG – 7 и проект 15.2.1.076 ”Трансграничен аудио пътеводител“, eMS код: ROBG – 18,...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Разпространение на информация и реклами чрез информационните средства на РТИК