RCCI logo

21 Януари 2018 г.- 4 Февруари 2018 г.

 
Новини
30.01.2018 » Безработните дължат месечно по 20,40 лв. за здравни вноски

Икономика
   Приключи проектът "Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя"
На 01.02.2018 г., в конферентната зала на Русенска търговско-индустриална камара се проведе заключителна пресконференция по проект 15.2.1.023 “Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера”, който бе изпълнен съвместно с Търговско-промишлена палата-Враца (водещ партньор) и CCMP Europroject гр. Слатина (Румъния). Проектът се финансира по Програмата Interreg V-A Румъния-България...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Консултации и юридическа помощ в областта на търговското право