RCCI logo

24 Март 2018 г.- 8 Април 2018 г.

 
Новини
04.04.2018 » Българо – белгийски бизнес форум ще се проведе на 24 април 2018 в София
05.04.2018 » Покана за участие в кръгла маса на тема "Човешкият фактор в Индустрия 4.0"

Икономика
   Избор на изпълнител с предмет "Графичен дизайн, предпечатна подготовка и печат на рекламни материали"
Русенска търговско-индустриална камара открива процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „Графичен дизайн, предпечатна подготовка и печат на рекламни материали“, във връзка с изпълнение на проект 16.4.2.050 ”CBC Laborlab“, eMS код: ROBG – "142, който е финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Цялата документация можете да видите тук.
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Предоставяне на справка за фирми (български и чуждестранни)