RCCI logo

24 Март 2018 г.- 8 Април 2018 г.

 
Новини
04.04.2018 » Българо – белгийски бизнес форум ще се проведе на 24 април 2018 в София
05.04.2018 » Покана за участие в кръгла маса на тема "Човешкият фактор в Индустрия 4.0"

Икономика
   Избор на изпълнител с предмет "Графичен дизайн, предпечатна подготовка и печат на рекламни материали"
Русенска търговско-индустриална камара открива процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „Графичен дизайн, предпечатна подготовка и печат на рекламни материали“, във връзка с изпълнение на проект 16.4.2.050 ”CBC Laborlab“, eMS код: ROBG – "142, който е финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Цялата документация можете да видите тук.
   Актуално - Добри практики, разработени в рамките на проект Heritage for RO-BG Economy
В качеството си на асоциирна партньор по проект Heritage, РТИК споделя добрите практики в областта на: - Земеделие, животновъдство, лесовъдство, риболов - Архитектура и строителство - Туризъм и свързани дейности - Възобновяеми енергийни източници  - Добра европейска практика Те са разработени рамките на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”. Те ще Ви дадат нови идеи как да повишите интереса...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

asdassdadasdas