RCCI logo

24 Март 2018 г.- 8 Април 2018 г.

 
Новини
04.04.2018 » Българо – белгийски бизнес форум ще се проведе на 24 април 2018 в София
05.04.2018 » Покана за участие в кръгла маса на тема "Човешкият фактор в Индустрия 4.0"

Икономика
   Избор на изпълнител с предмет "Графичен дизайн, предпечатна подготовка и печат на рекламни материали"
Русенска търговско-индустриална камара открива процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „Графичен дизайн, предпечатна подготовка и печат на рекламни материали“, във връзка с изпълнение на проект 16.4.2.050 ”CBC Laborlab“, eMS код: ROBG – "142, който е финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Цялата документация можете да видите тук.
   Актуално - Добри практики, разработени в рамките на проект Heritage for RO-BG Economy
В качеството си на асоциирна партньор по проект Heritage, РТИК споделя добрите практики в областта на: - Земеделие, животновъдство, лесовъдство, риболов - Архитектура и строителство - Туризъм и свързани дейности - Възобновяеми енергийни източници  - Добра европейска практика Те са разработени рамките на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство”. Те ще Ви дадат нови идеи как да повишите интереса...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Вписване на Търговско представителство на чужда фирма в Единния Търговския регистър на БТПП