RCCI logo

1 Април 2018 г.- 15 Април 2018 г.

 
Новини
04.04.2018 » Българо – белгийски бизнес форум ще се проведе на 24 април 2018 в София
12.04.2018 » App.mod.E
05.04.2018 » Покана за участие в кръгла маса на тема "Човешкият фактор в Индустрия 4.0"

Икономика
   Избор на изпълнител с предмет "Графичен дизайн, предпечатна подготовка и печат на рекламни материали"
Русенска търговско-индустриална камара открива процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „Графичен дизайн, предпечатна подготовка и печат на рекламни материали“, във връзка с изпълнение на проект 16.4.2.050 ”CBC Laborlab“, eMS код: ROBG – "142, който е финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Цялата документация можете да видите тук.
   ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРОЕКТ “CO-LABOURATIVE LAB” ЩЕ ПОДОБРЯВА РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
“co-LABOURative LAB”, е Европейски проект финансиран по програма Еразъм+, по който повече от 100 безработни лица в Европа предстои да започнат своето обучение на тема Икономика на Споделянето и Нови Форми на Заетост с цел подобряването на работоспособността си. Икономиката на споделянето се развива с бързи темпове в няколко значими сектора на икономиката. Също така тя може да увеличи работоспособността на безработните хора. В същото време, Икономиката на споделянето създава...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Продажба на бланки за оформяне на документи за внос-износ