RCCI logo

8 Април 2018 г.- 22 Април 2018 г.

 
Новини
12.04.2018 » App.mod.E
19.04.2018 » Състезание „Green Talents 2018“ стартира

Икономика
   ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРОЕКТ “CO-LABOURATIVE LAB” ЩЕ ПОДОБРЯВА РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
“co-LABOURative LAB”, е Европейски проект финансиран по програма Еразъм+, по който повече от 100 безработни лица в Европа предстои да започнат своето обучение на тема Икономика на Споделянето и Нови Форми на Заетост с цел подобряването на работоспособността си. Икономиката на споделянето се развива с бързи темпове в няколко значими сектора на икономиката. Също така тя може да увеличи работоспособността на безработните хора. В същото време, Икономиката на споделянето създава...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага