RCCI logo

22 Април 2018 г.- 6 Май 2018 г.

 
Новини
26.04.2018 » Обучение по GDPR ще се организира в Русе- 16.05.2018 РУ "Ангел Кънчев"

Икономика
   Избор на изпълнител с предмет "Организация на събития по развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар"
Русенска търговско-индустриална камара открива процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет "Организация на събития по развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар", във връзка с изпълнение на проект 16.4.2.050 ”CBC Laborlab“, eMS код: ROBG – 142, който е финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Цялата документация можете да видите тук.
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Вписване на Търговско представителство на чужда фирма в Единния Търговския регистър на БТПП