RCCI logo

29 Април 2018 г.- 13 Май 2018 г.

 
Новини
За периода няма въведени новини

Икономика
   Избор на изпълнител с предмет "Организация на събития по развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар"
Русенска търговско-индустриална камара открива процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет "Организация на събития по развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар", във връзка с изпълнение на проект 16.4.2.050 ”CBC Laborlab“, eMS код: ROBG – 142, който е финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Цялата документация можете да видите тук.
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Изготвяне на други документи