RCCI logo

20 Май 2018 г.- 3 Юни 2018 г.

 
Новини
01.06.2018 » С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
30.05.2018 » Курс за квалификация по Обща авария и придобиване на правоспособност "диспашор"

Икономика
   Предизвикателствата пред Споделената Икономика и Новите Форми на Заетост
Техническа статия по проект “co-LABOURative LAB” Светът на работната среда става свидетел на резки промени през последните години. Появяват се Нови Форми на Заетост (НФЗ), които са предизвикателство за настоящите работни организации както и начина по който се извършва самата работа.  Съществуват един значителен брой понятия, които вече се навлезли в индустрията, пресата, науката и политическите беседи. Европейската Комисия определя тези нови развития с понятието...
   Предизвикателствата пред Споделената Икономика
Техническа статия по проект “co-LABOURative LAB” Светът на работната среда става свидетел на резки промени през последните години. Появяват се Нови Форми на Заетост (НФЗ), които са предизвикателство за настоящите работни организации както и начина по който се извършва самата работа.  Съществуват един значителен брой понятия, които вече се навлезли в индустрията, пресата, науката и политическите беседи. Европейската Комисия определя тези нови развития с понятието...
   Report-ASAP: очаквайте скоро резултатите от европейското проучване
Проектът Report-ASAP се базира върху наблюдения, според които съществува несъответствие между най-добрите устойчиви практики и реалното докладване на устойчивост в рамките на Малките и средни предприятия (МСП). Из цяла Европа, МСП имат голямо влияние както върху способността на икономиката да е успешна, така и върху проблемите, свързани с околната среда. Или казано с други думи, на ниво Европейски съюз МСП представляват 99% от предприятията, и се счита, че те допринасят за 70% от...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Съдействие за издаването на покани - декларации за бизнес-пътуване на чужденци в Р България