RCCI logo

19 Август 2018 г.- 2 Септември 2018 г.

 
Новини
20.08.2018 » Български фирми могат да участват безплатно в двустранни бизнес срещи на изложението за земеделие, селско стопанство и технологии в Самсун, Турция- 27-28 септември
23.08.2018 » Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
31.08.2018 » Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
24.08.2018 » Добри практики разработени в рамките на проект Heritage for RO-BG Economy
28.08.2018 » Проучване по проект Report-ASAP за МСП и докладването на устойчивост

Икономика
   Проучване по проект PONICS VET набеляза основните тенденции спрямо иновативните форми на земеделие в България
Русенска търговско-индустриална камара и Бизнес иновационен център „Инобридж“ работи по международен проект PONICS VET: Hydroponics Agricultural Technician, чиято главна цел е разработването на обучение, което да повиши осведомеността и познанията по Хидропоника и устойчивия начин на отглеждане в селското стопанство. С цел установяване на нуждите от обучението, беше извършено проучване сред българските фермери и хората, занимаващи се със селско стопанство, което да покаже до каква...
   Община Русе представя специално издание на инвестиционния си профил
Вече е онлайн специалното издание "Информационен профил на Община Русе", което има за цел да популяризира градът ни като бързоразвиваща се, конкурентноспособна и атрактивна дестинация за правене на бизнес. Изданието е публикувано на два езика - английски и български, и може да бъде изтеглено от инвестиционния портал на Община Русе - investinruse.com. Изтъкната е лидерската позиция на град Русе като икономически и индустриален център в региона, както и отличните предпоставки за...
   Проучване по проект Report-ASAP за МСП и докладването на устойчивост
Националният доклад, изготвен по проект Report-ASAP, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС и изпълняван от Русенска търговско-индустриална камара и още 5 Европейски държави представя подробна информация за текущата ситуация, касаеща малките и средни предприятия (МСП) в България по отношение на докладването на устойчивост. От информацията, представена в първата част на проучването (кабинетното проучване) и от обобщението на резултатите от проведената анкета във втората...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Издаване на АТА карнети