RCCI logo

2 Септември 2018 г.- 16 Септември 2018 г.

 
Новини
За периода няма въведени новини

Икономика
   Интегриране на технологии за допълнителен растеж
Четвъртата индустриална революция е вече в ход и променя начина по който продуктите се изработват, използват и поддържат, но не спира до там – тя променя и самите организации. Интеграцията на дигитална информация от различни източници ще допринесе за достъпа на данни в реално време. Тези данни иззети в реално време, могат да бъдат споделени посредством серия от етапи: физичен-към-дигитален-към-физичен/physical-to-digital-to-physical или т.нар. (PDP) цикъл. Няколко вида технологии...
   Работната ръка трябва да се подготви за Индустрия 4.0
След пет години, повече от 1/3 от уменията (35%), които сега възприемаме като значими в работната сфера, ще са се променили. До 2020г. Четвъртата Индустриална Революция ще ни е предоставила напреднала роботизация и автономен транспорт, изкуствен интелект и машинно (само)обучение както и подобрени материали (суровини), биотехнологии и геномика. Това развитие на нещата ще промени начина по който живеем и начина по който работим. Необходимо е фирмите да обучат наново своите служители за да...
   Проект "Предприемачеството- пряк път към успеха"- резюме
Русенска търговско-индустриална камара стартира проект по Опертива програма за развитие на човешките ресурси. Той се изпълнява в партньорство с Българо-румънската търговско-промишлена плата и е с продължителност 24 месеца. Основната идея в проекта е, че за да се превърне една идея в бизнес, то този процес има нужда от подготвени хора, притежаващи знания и творчество за развитие на успешен бизнес. Това  разбиране формулира и целта на проекта, насочена към насърчаване на...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Консултации във връзка с интелектуална собственост