RCCI logo

2 Септември 2018 г.- 16 Септември 2018 г.

 
Новини
За периода няма въведени новини

Икономика
   Интегриране на технологии за допълнителен растеж
Четвъртата индустриална революция е вече в ход и променя начина по който продуктите се изработват, използват и поддържат, но не спира до там – тя променя и самите организации. Интеграцията на дигитална информация от различни източници ще допринесе за достъпа на данни в реално време. Тези данни иззети в реално време, могат да бъдат споделени посредством серия от етапи: физичен-към-дигитален-към-физичен/physical-to-digital-to-physical или т.нар. (PDP) цикъл. Няколко вида технологии...
   Работната ръка трябва да се подготви за Индустрия 4.0
След пет години, повече от 1/3 от уменията (35%), които сега възприемаме като значими в работната сфера, ще са се променили. До 2020г. Четвъртата Индустриална Революция ще ни е предоставила напреднала роботизация и автономен транспорт, изкуствен интелект и машинно (само)обучение както и подобрени материали (суровини), биотехнологии и геномика. Това развитие на нещата ще промени начина по който живеем и начина по който работим. Необходимо е фирмите да обучат наново своите служители за да...
   Проект "Предприемачеството- пряк път към успеха"- резюме
Русенска търговско-индустриална камара стартира проект по Опертива програма за развитие на човешките ресурси. Той се изпълнява в партньорство с Българо-румънската търговско-промишлена плата и е с продължителност 24 месеца. Основната идея в проекта е, че за да се превърне една идея в бизнес, то този процес има нужда от подготвени хора, притежаващи знания и творчество за развитие на успешен бизнес. Това  разбиране формулира и целта на проекта, насочена към насърчаване на...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Заверка на подпис върху договор, пълномощно или друг фирмен документ