RCCI logo

9 Декември 2018 г.- 23 Декември 2018 г.

 
Новини
14.12.2018 » Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019

Икономика
   стара новина
стара новина
   Публична покана в рамките на проект № BG05M9OP001-1.023-0158-C01 - Предприемачеството пряк път към успеха
Предмет на възлагане на настоящата процедура е "Организация и провеждане на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения. Предоставяне на консултации за подготовка за самостоятелна стопанска дейност". Услугата е в рамките на проект № BG05M9OP001-1.023-0158-C01 - Предприемачеството пряк път към успеха, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Проектиране на щрих кодове и етикети с или без щрих код по EAN