RCCI logo

16 Декември 2018 г.- 30 Декември 2018 г.

 
Новини
28.12.2018 » Публична покана

Икономика
   Покана РТИК
, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. тук<span style="\\\\\\\\&quot;background-color:rgb(255," 255,="" 255);="" color:rgb(51,="" 51,="" 51);="" font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet="" ms;="" font-size:13px\\\\\\\\"="">.
   Покана
, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. тук<span style="\&quot;background-color:rgb(255," 255,="" 255);="" color:rgb(51,="" 51,="" 51);="" font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet="" ms;="" font-size:13px\"="">.
   стара новина
стара новина
   Публична покана в рамките на проект № BG05M9OP001-1.023-0158-C01 - Предприемачеството пряк път към успеха
Предмет на възлагане на настоящата процедура е "Организация и провеждане на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения. Предоставяне на консултации за подготовка за самостоятелна стопанска дейност". Услугата е в рамките на проект № BG05M9OP001-1.023-0158-C01 - Предприемачеството пряк път към успеха, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Изготвяне на други документи