RCCI logo

30 Декември 2018 г.- 13 Януари 2019 г.

 
Новини
За периода няма въведени новини

Икономика
   Как Lean управленския подход и Индустрия 4.0 се допълват?
Някога замисляли сте се дали Индустрия 4.0 и Lean управленския подход биха могли да се съчетаят? Ето тази статия описва как тези два производствени образеца, биха могли да решат предизвикателствата в промишлеността. В този глобализиран и дигитално свързан свят,  възможността да се произвеждат персонализирани продукти се оказва ключова. Постоянно увеличаващите се клиентски изисквания, водят до увеличаване в разнообразия и вариации, което от своя страна води до увеличаване на...
 
Оферти
 
Нови членове

За периода няма регистрирани нови потребители

 
Услуги, които РТИК Ви предлага

Инсталиране и поддържане (hosting) на уеб-сайт на фирма