Търсене
Име на фирмата
Описание на дейноста
Численост на персонала
Бранш
Сфера на дейност Производство Търговия Услуги

Списък на членовете
1 Арда-Русе ООД
3 Дионис-Елена
5 Инфрабулимпекс-ЕООД
7 Лубрико-ЕООД
9 Нова Линия
11 Свободна зона Русе
13 Трансис-ЕООД
 
2 Арев-премиер-ООД
4 Екон-91-ООД
6 Каолин АД
8 Найден Киров
10 Приста ойл холдинг ЕАД
12 Топ ман-ЕООД
14 ЮтаНовини

12 Юли 2017
Дирекция “Бюро по труда”- Русе провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица
още...
12 Юли 2017
НАП напомня: завършилите средно образование безработни и неучащи заплащат сами здравните си осигуровки
още...
11 Юли 2017
Изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“
още...
04 Юли 2017
НАП въведе нова електронна услуга с КЕП
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини