Начало » Новини

Обучение
Обучение „Collective Global Accelerator“ »

Проекти на РТИК
РТИК съдейства в изпълнението на проект Heritage for RO-BG Economy »

Панаири и изложения
Покана от Търговско-промишлената палата на Руската Федерация за изложения в Москва »
Секюрити Експо през март 2017 с 12% по-ниски цени за всички участници »
Излезе от печат "Календар на панаирите и изложбите в България" за 2017 година »
СЕКЮРИТИ ЕКСПО, 15 - 18 март 2017, Интер Експо Център - София »
Съобщения за международни панаири и изложби »
Информация за предстоящи международни панаири, изложби, форуми »
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия »
Покана за участие при преференциални условия в Международното изложение за хранителни продукти и напитки „Annapoorna World of Food India" »
Mеждународно изложение „Marketplace Austria Food 2017" »

Бизнес мероприятия
Започна набирането на проекти за финансиране по „Красива България“ за 2017 г. »
Българският форум на бизнес лидерите очаква номинации за своите Годишни награди за отговорен бизнес 2016 »
Европейски награди за насърчаване на предприемачество »
Състезание „Green Talents 2017“ »
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г. »
Второ издание на Академия за социални предприемачи »
Икономиката на Камбоджа - презентация в БТПП, 23 октомври 2017 »
Иновационен форум 26-29 ноември 2017 г, гр. Братислава, Словакия »

Бизнес делегации
Бизнес мисия по време на WORLDBEX Philippines 2017 »
На 19 април в БТПП ще се състои Бизнес форум София-Тайпе »
Бизнес делегация в Иран, есен 2017 »
Покана за участие в бизнес делегация до Иран »
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Рияд, Кралство Саудитска Арабия »
Търговска мисия в Турция по време на специализирани международни изложения по машиностроене, металообработване и промишлена автоматизация »

Финансиране за бизнеса
Шест регионални звена ще консултират бенефициенти по програма LIFE »
Унгарска фирма търси компании, специализирани в речния транспорт »
Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България »
Покана "Startup Europe for Growth and Innovation Radar" »
Процедура за подбор на проекти "Развитие на клъстери в България" »

Иновации
Фондът на фондовете започна пазарни консултации за изпълнението на финансов инструмент „Фонд за технологичен трансфер и иновации“ »
Комерсиализация в Япония на български индустриални иновации »
Стартира проект “Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България” »
Награди Rolex за предприемачество »
Международна конференция на тема “Индустрия 4.0 – Дигитализация и перспективи за растеж на българската икономика“ »
България е на предпоследно място в Европейски сравнителен анализ на иновациите за 2017 г »
Конкурс за наименование и графичен знак на интернет портал към проект АГОРАТЕКА »
„Развитие на социалното предприемачество” - отново обявена процедура за подбор на проекти »
Eвропейска нощ на учените - 29 септември 2017 г. »
Семинар за възможности за кандидатстване по „Хоризонт 2020" »
„Иновативна фирма на годината” - 2017 г »

Фирмено управление
Министерство на финансите актуализира макроикономическата прогноза за 2016 - 2019 година »
Обучение за специфични особености на договорите в областта на интелектуалната собственост правят в БТПП »
Фирмите в България са умерено позитивни за развитието на икономиката през 2017 г »
Минималната работна заплата става 460 лв. »
Годишните отчети за дейността (ГОД) на предприятията 2016 »
Удостоверяване преференциалния произход на стоки от държавите бенефициери - система REX на ЕС от 1 януари 2017 г. »
Промяна на тарифни кодове във връзка с прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове »
Международен стандарт ISO 45001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за внедряване" »
Европейско финансиране ще има и след 2020 година заяви Томислав Дончев »
Как да се измери ефективността на сигурността на информацията »
Инвестиционен план за Европа: 40 милиона евро финансиране за МСП в България »
Ново равнище на одитите на системи за управление със следващо издание на ISO 19011:2018 »
Земеделските стопани вече могат да заверяват онлайн еднодневни договори »
БТПП подготвя МСП за по-широкото прилагане на модела на „кръговата икономика“ »
CarAmigo - споделен опит от първа ръка на Startup Europe Week Ruse 2017 - 9 февруари »
За мен ли е споделената икономика обсъждахме днес на StartUp Europe Week Русе 2017 – Сподели своя старт! »
Европейски иновационен и информационен център към БТПП подготви две нови ръководства в помощ на бизнеса »
Европейският парламент одобри търговското споразумение с Канада »
Кои са най-конкурентоспособните региони в ЕС за 2016 г? »
Бизнес климатът се e подобрил през март според данни на НСИ »
Всички търговци подават годишни финансови отчети до 30 юни »
Патентно ведомство ще извършва 19 административни услуги безплатно »
Влизат в сила по-строги правила на ЕС за борба с изпирането на пари, укриването на данъци и финансирането на тероризма »
ББР ще рефинансира микро заеми и лизинг по програма "Прогрес" »
Информация относно процедури, прилагани след временното влизане в сила на СЕТА »
Нова групажна линия на фирма MW Logistica свързва България и Франция »
Безплатен семинар за онлайн търговци на тема "Предизвикателствата пред онлайн магазините“ »
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+ »

Човешки ресурси
„Мениджър за един ден“ в РТИК »
Стартира Европейската седмица на професионалните умения под мотото „Открий своя талант!“ »
Постигнати резултати по ОП "РЧР" в сборник с вдъхновяващи истории "Преодоляване" »
Проверете колко данъци ще платите през 2017 година »
Главна инспекция по труда публикува минималните условия на труд и заплащане в страните от ЕС »
Становище на БТПП относно промени в режима на уведомление за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори »
Агенция по заетостта: Най-ниска безработица през декември за последните 8 години »
В туризма и селското стопанство могат да се наемат работници от трети държави за период до 90 дни »
БРТПП събира данни на експерти с български и румънски език »
Средната брутна месечна работна заплата за декември е 1012 лева сочат данни от НСИ »
Безработицата през януари е най-ниската от 2010 г. насам, съобщава Агенция по заетостта »
Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020 »
НСИ: Разходите на работодателите за труд нарастват с 10% »
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени »

Бизнес законодателство
Работодателите не са съгласни с промяната в КТ относно почивните дни, компенсиращи официални и национални празници »
Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Румъния, приложима от 01.01.2017 г. »
Нова наредба ще гарантира по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС »
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за ДДС »
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства »
Вече и с електронни визи до Азербайджан »
Евробарометър: 72% от българите искат Механизмът за сътрудничество и проверка да продължи да действа »
Българо-румънската търговско-промишлена палата информира за промени в данъчния режим на Румъния »
СЕТА с Канада се гласува от Европейският парламент окончателно следващата седмица »
Европейската професионална карта ще се издава по електронен път и в България »
БТПП: Ползите от СЕТА ще са както за Канада, така и за ЕС »
Публична консултация на ЕК относно реформа на ДДС-ставките »
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях »
НАП връчва документи по електронен път »
Агенцията по обществени поръчки публикува за обществено обсъждане проекти на типови документи »
Режимите в екологията за малките и средни фирми ще бъдат облекчени »
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс »
Предложени са промени в Закона за туризма »

Данъчен режим
Физическите лица могат да пожелаят да им се удържа авансов данък за четвъртото тримесечие на 2016 г. »
Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона »
Търговия с ЕС: Износът и вносът нарастват през периода януари - октомври 2016 г. »
НАП: Тествайте новата платформа за подписване на документи и файлове »
Нови изисквания при поставянето на стоки под митнически режим свободно обращение или временно складиране предназначени за Туркменистан »
НАП: Гражданите и фирмите могат да коригират еднократно годишните си данъчни декларации след срока за подаването им »
Въведен е „данък услуга“ при вноса на стоки по море в Индия »
НАП въведе нова електронна услуга с КЕП »
НАП напомня: завършилите средно образование безработни и неучащи заплащат сами здравните си осигуровки »
НАП към русенските фирми- за невнесени суми по ЗКПО ежедневно се начисляват лихви »
Здравни осигуровки на студенти в чужбина »
Осигуровки на работещи в чужбина »
Остава седмица за избор за авансов данък и коригираща декларация »

Форуми, семинари, презентации
Представяне на програмата ELANBiz - за МСП, търгуващи с Латинска Америка »
Презентация за бизнес климата и прогреса в икономическите реформи в Украйна - 15 март 2017, БТПП »
Събития на Българо-румънска палата през 2017 г. »
ЕК определя ясни пътища за подпомагане на стратегиите за регионален растеж »
Последни данни на Евростат за регионалния брутен вътрешен продукт на Европа »
Безплатни обучения за онлайн търговия организира ИАНМСП из страната »
БизнесПРО Форум: „Директни програми за финансиране от ЕС“, 4 юли 2017 г. »
На 29 юни отбелязваме Деня на река Дунав »
Шести бизнес форум Европейски съюз - Африка »
Представяне на "Глобалните икономически тенденции, перспективите за отношенията Япония-ЕС и значението им за България" - 24 октомври 2017г, София »
Българо-турски агробизнес форум »
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония” »
Регионални профили: показатели за развитие 2017 »

Danube- I can
Информационен ден по проект “Дунав - аз мога” - 22.04.2016г. »

Трансграничен аудио пътеводител
Стартира проект "Трансграничен аудио пътеовдител" »

Външнотърговски режим
Великобритания излиза от ЕС: как ще протекат преговорите »
Промени в Закона за регистриране на вносителите в Египет »
Възможности за осъществяване на съвместни проекти с Доминиканската република »Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини