Обща цел:

Разработване стратегия за качествено представяне на продукти и услуги. Подпомагане на МСП от трансграничиня регион за развитие на техния бизнес. Предоставяне на професионални съвети за увеличаване на продажбите и подобряване на продуктите и услугите им.

Проектът CBC Fairs ще създаде мрежа от мобилни профилирани изложения в трансграничиня регион, благодарение на които ще бъдат установени нови взаимоотношения в областите икономика и човешки ресурси, което ще способства за намаляване на съществуващата диференциация в споменатите сфери.

Проектът CBC Fairs ще подпомогне не само трансграничнито бизнес сътрудничество, но също и ще способства за подобряването на регионалния имидж и визията на съответния район чрез серия от трансгранични тематични изложения за туризъм, селскостопанство и строителство. Това от своя страна ще допринесе за осъществяване на нови бизнес контакти, установяване на партньорства между компаниите от трансграничния регион.

Специфични цели:

• Подпомагане на сътрудничеството между МСП от румъно-българския трансграничен регион

• Повишаване на достъпността и увеличаване на възможностите за разпространение на информацията.

• Стабилност на икономическтото развите в румъно-българския трансграничен регион

Проектът CBC Fairs ще обедини хора, общества и икономики от трансграничния регион благодарение на заложените за организиране профилирани изложения. Това ще даде възможност на компаниите да представят своите продукти и услуги. Изложенията ще бъдат проведени в няколко региона и ще бъдат тематично насочени в сферите, характерни за региона, в който ще се провежда панаира напр. регон Враца- туризъм, регион Русе- строителство и т. н.

Целеви групи:

· 800 МСПот трансграничиня регон;

· 80 МСП, представляващи потенциални инвеститори;

· 40специалисти в областта, избрана за тема на съответното изложение;

· 480 души очакавни посетители на четирите панира.

Очаквани резултати:

    • 4 специализирани изложенияа: 1 за селскостопанство (Румъния), 2 за строителство(Румъния и България) и1 за туризъм (България)

    • 8 информационни семинара

    • 240 участници в изложенията, от които: 60 туристически компании(от България), 60 МСП с дейност селскостопанство(от Румъния) и120 строителни фирми(от Румъния и България)

    • 4 Икономически мисии

    • 1000 души, предвидени като посетители на изложенията.

    • Списание Трансгранична търговия и изложения- Специализирано издание, което ще презентира изложенията, компаниите-изложители и представители от съответните региони.

  • Каталог на изложенията– Всяко изложение ще има свой собствен каталог, който ще представя мястото на събитието, сферата към която е насочено, информация за изложителите, включваща лого, кратко описание на дейността и контакти, което ще е напълно безплатно.

  • “Панаирни новини“– всяко изложение ще има свое собствено издание под формата на малък вестник, където ще бъдат помествани интервюта с изложители, посетители и организации. Тези малки печатни издания ще „уловят“действителния ефект, който събитието е оказало върху региона като цяло.

  • Уеб страница на проекта– Ще предостави лесен достъп до информация, свързана с резулатити, цели, дейности и събития, заложени в проекта. Ще се публикува актуална информация за европейските пазарни тенденции, за други изложения и възможности за участия, примери за добри практики.

  • Информационни и рекламни материли

Водеща организация: Център за консултиране и управление на проекти, Слатина (Румъния)

Партньори: Русенска Търговско Индустриална Камара и Търговско — Промишлена Палата Враца

Място на изпълнение: транс-граничeн регион

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013

Бюджет: 960 357,60 EUR

Продължителност на проекта: 18 месеца (август 2011 - януари 2013)
Новини

10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...

Още новини