Обща цел:

Разработване стратегия за качествено представяне на продукти и услуги. Подпомагане на МСП от трансграничиня регион за развитие на техния бизнес. Предоставяне на професионални съвети за увеличаване на продажбите и подобряване на продуктите и услугите им.

Проектът CBC Fairs ще създаде мрежа от мобилни профилирани изложения в трансграничиня регион, благодарение на които ще бъдат установени нови взаимоотношения в областите икономика и човешки ресурси, което ще способства за намаляване на съществуващата диференциация в споменатите сфери.

Проектът CBC Fairs ще подпомогне не само трансграничнито бизнес сътрудничество, но също и ще способства за подобряването на регионалния имидж и визията на съответния район чрез серия от трансгранични тематични изложения за туризъм, селскостопанство и строителство. Това от своя страна ще допринесе за осъществяване на нови бизнес контакти, установяване на партньорства между компаниите от трансграничния регион.

Специфични цели:

• Подпомагане на сътрудничеството между МСП от румъно-българския трансграничен регион

• Повишаване на достъпността и увеличаване на възможностите за разпространение на информацията.

• Стабилност на икономическтото развите в румъно-българския трансграничен регион

Проектът CBC Fairs ще обедини хора, общества и икономики от трансграничния регион благодарение на заложените за организиране профилирани изложения. Това ще даде възможност на компаниите да представят своите продукти и услуги. Изложенията ще бъдат проведени в няколко региона и ще бъдат тематично насочени в сферите, характерни за региона, в който ще се провежда панаира напр. регон Враца- туризъм, регион Русе- строителство и т. н.

Целеви групи:

· 800 МСПот трансграничиня регон;

· 80 МСП, представляващи потенциални инвеститори;

· 40специалисти в областта, избрана за тема на съответното изложение;

· 480 души очакавни посетители на четирите панира.

Очаквани резултати:

    • 4 специализирани изложенияа: 1 за селскостопанство (Румъния), 2 за строителство(Румъния и България) и1 за туризъм (България)

    • 8 информационни семинара

    • 240 участници в изложенията, от които: 60 туристически компании(от България), 60 МСП с дейност селскостопанство(от Румъния) и120 строителни фирми(от Румъния и България)

    • 4 Икономически мисии

    • 1000 души, предвидени като посетители на изложенията.

    • Списание Трансгранична търговия и изложения- Специализирано издание, което ще презентира изложенията, компаниите-изложители и представители от съответните региони.

  • Каталог на изложенията– Всяко изложение ще има свой собствен каталог, който ще представя мястото на събитието, сферата към която е насочено, информация за изложителите, включваща лого, кратко описание на дейността и контакти, което ще е напълно безплатно.

  • “Панаирни новини“– всяко изложение ще има свое собствено издание под формата на малък вестник, където ще бъдат помествани интервюта с изложители, посетители и организации. Тези малки печатни издания ще „уловят“действителния ефект, който събитието е оказало върху региона като цяло.

  • Уеб страница на проекта– Ще предостави лесен достъп до информация, свързана с резулатити, цели, дейности и събития, заложени в проекта. Ще се публикува актуална информация за европейските пазарни тенденции, за други изложения и възможности за участия, примери за добри практики.

  • Информационни и рекламни материли

Водеща организация: Център за консултиране и управление на проекти, Слатина (Румъния)

Партньори: Русенска Търговско Индустриална Камара и Търговско — Промишлена Палата Враца

Място на изпълнение: транс-граничeн регион

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013

Бюджет: 960 357,60 EUR

Продължителност на проекта: 18 месеца (август 2011 - януари 2013)
Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини