Картина на трудовия пазар в област Русе за ноември 2009 г.

Регистрираните безработни лицав трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Вятово, към края на НОЕМВРИ са 10 482. В сравнение с края на октомври техният брой се е увеличил с 640.Равнището на безработица за областта, изчислено по методиката на Агенцията по заетостта на база официално публикуваните данни за заетост в страната, е 8,66%.Най-високо то е в община Вятово - 22,57%, следват общините Борово – 16,34%, Сливо поле – 13,59%, Две могили - 13,38%, Ценово – 12,14%, Бяла - 11,51%, Иваново – 9,23%, и Русе - 6,29%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 8,66 на сто. (Прави впечатление, че то е равно на равнището на безработица за област Русе, което не се е случвало от август 2006 г.!)

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност – 49%, с работнически професии – 26% и специалисти – 25%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 48%, следвани от хората със средно образование - 41%, а вишистите са 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 39%, а младежите до 29 години – 15%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 662.

Продължително безработните лица (с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на ноември са 2558 69 повече от октомври) или 24% от всички регистрирани безработни в областта. Над 60 на сто от тях са без специалност, толкова са и с основно и по-ниско образование.

През ноември в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1550 лица (1535 новорегистрирани и 15 с възстановена регистрация). Техният брой е със 125 по-голям в сравнение с този през октомври.

Общо обявените през ноември свободни работни места от работодатели в 3-те бюра по труда в област Русе са 253 451 по-малко от тези през октомври). От тях едва 9 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 75% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работапрез ноември регистрирани безработни от областта са 410 356 по-малко от октомври).

Картината на областния пазар на труда и през ноември показва увеличение на регистрираната безработица, като причините за тази продължаваща тенценция саидентични с предходните месеци. Новорегистрираните в бюрата по труда безработни, които са повече от октомври, са предимно от секторите „Услуги” и „Индустрия”, като най-голям е делът на освободените работници и служители от преработващата промишленост, търговията, държавното управление, строителството.Намаленото търсене на работна сила през ноември, поради икономически и сезонни фактори, обуславя спада в броя на постъпилите на работа безработни. Заявените работни места през месеца са предимно в реалната икономика. Значителната част от започналите работа са го направили с помощта на трудовите посредници.

По равнище на безработица област Русе е на 21-во място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през ноември са областитеСмолян (15,69%), Търговище (14,19%), Монтана (14,05%), Шумен (13,35%), Видин (13,20%), Разград (12,72%) и Силистра (12,32%).

 
Публикувана: 4 Януари 2010 г. 16:01:17
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини