Картина на трудовия пазар в област Русе за ноември 2009 г.

Регистрираните безработни лицав трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Вятово, към края на НОЕМВРИ са 10 482. В сравнение с края на октомври техният брой се е увеличил с 640.Равнището на безработица за областта, изчислено по методиката на Агенцията по заетостта на база официално публикуваните данни за заетост в страната, е 8,66%.Най-високо то е в община Вятово - 22,57%, следват общините Борово – 16,34%, Сливо поле – 13,59%, Две могили - 13,38%, Ценово – 12,14%, Бяла - 11,51%, Иваново – 9,23%, и Русе - 6,29%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 8,66 на сто. (Прави впечатление, че то е равно на равнището на безработица за област Русе, което не се е случвало от август 2006 г.!)

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност – 49%, с работнически професии – 26% и специалисти – 25%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 48%, следвани от хората със средно образование - 41%, а вишистите са 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 39%, а младежите до 29 години – 15%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 662.

Продължително безработните лица (с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на ноември са 2558 69 повече от октомври) или 24% от всички регистрирани безработни в областта. Над 60 на сто от тях са без специалност, толкова са и с основно и по-ниско образование.

През ноември в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1550 лица (1535 новорегистрирани и 15 с възстановена регистрация). Техният брой е със 125 по-голям в сравнение с този през октомври.

Общо обявените през ноември свободни работни места от работодатели в 3-те бюра по труда в област Русе са 253 451 по-малко от тези през октомври). От тях едва 9 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 75% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работапрез ноември регистрирани безработни от областта са 410 356 по-малко от октомври).

Картината на областния пазар на труда и през ноември показва увеличение на регистрираната безработица, като причините за тази продължаваща тенценция саидентични с предходните месеци. Новорегистрираните в бюрата по труда безработни, които са повече от октомври, са предимно от секторите „Услуги” и „Индустрия”, като най-голям е делът на освободените работници и служители от преработващата промишленост, търговията, държавното управление, строителството.Намаленото търсене на работна сила през ноември, поради икономически и сезонни фактори, обуславя спада в броя на постъпилите на работа безработни. Заявените работни места през месеца са предимно в реалната икономика. Значителната част от започналите работа са го направили с помощта на трудовите посредници.

По равнище на безработица област Русе е на 21-во място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през ноември са областитеСмолян (15,69%), Търговище (14,19%), Монтана (14,05%), Шумен (13,35%), Видин (13,20%), Разград (12,72%) и Силистра (12,32%).

 
Публикувана: 4 Януари 2010 г. 16:01:17
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
01 Ноември 2018
Българо-ливански бизнес форум, 12 ноември 2018 г., София
още...
25 Октомври 2018
БТПП организира индивидуални срещи със собственика на фирма Sellmark
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...

Още новини