Актуално от НАП
 • През тази година отпадат над 40 кода за вид плащане за осигурителни вноски. Тази промяна означава по-малко платежни нареждания, по-малко средства за обслужване на плащанията, което според очакванията на НАП ще спести около 25 млн. годишно на фирмите и гражданите.
 • Във всички офиси на НАП до края на данъчната кампания на 30 април 2010 г. ще се работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка. Като в дните, в които изтичат срокове, офисите ще работят до тогова докато има клиенти в салона за обслужване.
 • Декларациите за облагане на доходите и тази година се подават до 30 април 2010 г. Данъците се заплащат в същия срок. 5% отстъпка получават онези граждани, които подадат декларациите си и платят задълженията си до 10 февруари, а тези които декларират с електронен подпис могат да се възползват от отстъпката до края на април. Ползва се само едната отстъпка.
 • Относно декларациите за облагане с корпоративни данъци. Срокът за деклариране е 31 март 2010 г., както и досега. Данъкът се заплаща в същия срок. 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.) ползват тези фирми, които подадат годишната си декларация по електронен път, с електронен подпис.
 • Съгласно § 2 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. коефициентът за определяне на месечните авансови вноски за корпоративни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане е в размер на 1,0.
 • В областта на социалното и здравното осигуряване тази година има много промени.
 • От 1 януари 2010 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица стана 420 лв. Миналата година той беше 260 лв. Повишение има и в минималния размер на месечния осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – на 240 лв. За 2009 г. – 65 лв. за земеделските производители, които извършват единствено земеделска дейност и за останалите - 130 лв. Максималният месечен размер на осигурителен доход остава без промяна от миналата година – 2000 лв.
 • Промяната в минималния размер на осигурителния доход се отразява и върху и размера на вноските за здравно осигуряване, за лицата, които не са осигурени на друго основание (трайно безработните) и внасят в бюджета на НЗОК осигуровки за своя сметка. От януари 2010 г. месечната здравноосигурителна вноска за тях ще бъде не по-малко от 16,80 лв. (миналата година – 10,40 лв.). Здравноосигурителните вноски се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
 • Стартира електронната услуга на НАП „Подаване на искания за възстановяване на ДДС от търговци, установени в страната, към държави-членки на ЕС”. Достъпът до услугата се осъществява чрез портала за Е-услуги на НАП www.nap.bg

На Интернет сайта на НАП са публикувани:

 • Разяснение на процедурата по възстановяване на данъка върху добавената стойност
 • Указания относно ползването на електронната услуга и повече за Възстановяване на ДДС от друга държава членка на ЕС

След 15 януари НАП ще публикува линк, на който ще можете да се информирате за изискванията на другите държави-членки на ЕС по отношение възстановяването на ДДС на данъчно задължени лица, регистрирани за целите на ДДС в други държави-членки на ЕС.

 
Публикувана: 14 Януари 2010 г. 12:01:35
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини