Актуално от НАП
 • През тази година отпадат над 40 кода за вид плащане за осигурителни вноски. Тази промяна означава по-малко платежни нареждания, по-малко средства за обслужване на плащанията, което според очакванията на НАП ще спести около 25 млн. годишно на фирмите и гражданите.
 • Във всички офиси на НАП до края на данъчната кампания на 30 април 2010 г. ще се работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка. Като в дните, в които изтичат срокове, офисите ще работят до тогова докато има клиенти в салона за обслужване.
 • Декларациите за облагане на доходите и тази година се подават до 30 април 2010 г. Данъците се заплащат в същия срок. 5% отстъпка получават онези граждани, които подадат декларациите си и платят задълженията си до 10 февруари, а тези които декларират с електронен подпис могат да се възползват от отстъпката до края на април. Ползва се само едната отстъпка.
 • Относно декларациите за облагане с корпоративни данъци. Срокът за деклариране е 31 март 2010 г., както и досега. Данъкът се заплаща в същия срок. 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.) ползват тези фирми, които подадат годишната си декларация по електронен път, с електронен подпис.
 • Съгласно § 2 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. коефициентът за определяне на месечните авансови вноски за корпоративни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане е в размер на 1,0.
 • В областта на социалното и здравното осигуряване тази година има много промени.
 • От 1 януари 2010 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица стана 420 лв. Миналата година той беше 260 лв. Повишение има и в минималния размер на месечния осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – на 240 лв. За 2009 г. – 65 лв. за земеделските производители, които извършват единствено земеделска дейност и за останалите - 130 лв. Максималният месечен размер на осигурителен доход остава без промяна от миналата година – 2000 лв.
 • Промяната в минималния размер на осигурителния доход се отразява и върху и размера на вноските за здравно осигуряване, за лицата, които не са осигурени на друго основание (трайно безработните) и внасят в бюджета на НЗОК осигуровки за своя сметка. От януари 2010 г. месечната здравноосигурителна вноска за тях ще бъде не по-малко от 16,80 лв. (миналата година – 10,40 лв.). Здравноосигурителните вноски се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
 • Стартира електронната услуга на НАП „Подаване на искания за възстановяване на ДДС от търговци, установени в страната, към държави-членки на ЕС”. Достъпът до услугата се осъществява чрез портала за Е-услуги на НАП www.nap.bg

На Интернет сайта на НАП са публикувани:

 • Разяснение на процедурата по възстановяване на данъка върху добавената стойност
 • Указания относно ползването на електронната услуга и повече за Възстановяване на ДДС от друга държава членка на ЕС

След 15 януари НАП ще публикува линк, на който ще можете да се информирате за изискванията на другите държави-членки на ЕС по отношение възстановяването на ДДС на данъчно задължени лица, регистрирани за целите на ДДС в други държави-членки на ЕС.

 
Публикувана: 14 Януари 2010 г. 12:01:35
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини