Възможности за кандидатстване по Програма "Подкрепа за ИКТ политики"

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията информира, че се приемат предложения за Четвъртия конкурс на Програма „Подкрепа за ИКТ политики“ от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации“ на Европейската общност. Предложения се подават до 1 юни т.г., а бюджетът за всички държави от общността е 107 млн. евро.

Целта на програмата е да стимулира иновациите и конкурентоспособността като финансира проекти, насочени към широкото внедряване и използване на информационните и комуникационни технологии от гражданите, правителствата и бизнеса (особено малките и средни предприятия). Тя е един от основните финансови инструменти на Общността за постигане на целите на стратегическата рамка i2010 на информационното общество в Европейския съюз. Програмата допринася да се преодолеят препятствията пред по-широкото използване на ИКТ в сектори от публичен интерес като здравеопазване, социално приобщаване и държавно управление. Адресират се проблеми като недостатъчна наличност на иновативни ИКТ базирани услуги, липса на оперативна съвместимост между публичните електронни услуги на територията на Европейския съюз и фрагментация на пазарите на ИКТ базирани продукти и услуги.

Ще бъдат приемани проекти с европейско измерение в шест тематични области:

  • ИКТ за ниско въглеродна икономика и „интелигентна“ мобилност;
  • Цифрови библиотеки;
  • ИКТ за здравеопазване и за социално приобщаване;
  • Отворени иновации за бъдещи интернет базирани услуги в „интелигентните“ градове;
  • ИКТ за подобряване на публичните услуги за гражданите и бизнеса;
  • Многоезично УЕБ пространство.

Типовете проекти, които ще се финансират са:

  • Пилотно общо решение за предоставяне на оперативно съвместими електронни услуги в страните от ЕС. В проекта трябва да участват най-малко 6 национални администрации от държавите-членки или упълномощени от тях центрове за компетентност. Програмата финансира до 50 % от разходите.
  • ИКТ базирана иновативна услуга в реални условия. В проекта участват най-малко 4 юридически лица от 4 различни държави от ЕС или асоциирани страни. Финансират се до 50 % от разходите. Този тип разработки е най-подходящ за участие на високотехнологичните фирми.
  • Тематични мрежи, които обединяват производители, доставчици, държавни институции, потребители, неправителствени организации. Те трябва да споделят своя опит и ресурси за подкрепа на реализацията на политики в областта на ИКТ. Изисква се участие на поне 7 юридически лица от държави-членки на ЕС или асоциирани страни.
  • Мрежи за най-добри практики, които стимулират приемането и широкото прилагане на стандарти за по-достъпни цифрови библиотеки. Нужни са най-малко 7 юридически лица от държави от ЕС или асоциирани страни. Програмата финансира до 80 % от разходите.

От 2007 г. досега са организирани три годишни конкурса по програма „Подкрепа за ИКТ политики“. През 2009 г. българските организации, които са се включили, са получили финансиране в размер на 1,745 млн. евро. Участвали са 33 наши организации (държавни институции, малки и средни предприятия, университети и неправителствени организации). Осем проекта със 14 български участника са били успешни.

Пълна информация и документи за кандидатстване - на Интернет адрес http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm

Инфобизнес бр. 07/2010

 
Публикувана: 17 Февруари 2010 г. 13:02:04
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини