Фирмените задължения влизат в публичен регистър в интернет

Информация за просрочените задължения на фирми вече може да бъде намерена свободно в интернет. Компаниите, които са "кредитирали" свои партньори, бавещи плащанията към тях, могат да публикуват информация на сайта www.debtnet.bg, обявиха днес създателите на първата онлайн информационна система за просрочени междуфирмени вземания.
По неофициалниданни към края на 2009 г. междуфирмената задлъжнялост е около 200 млрд. лв., което надвишава над 3 пъти стойността на БВП. Сумата нараства лавинообразно през последните години, добавяйки ежегодно нови 30-40%. Около 120 млрд. лв. от общия размер на задълженията са чисти междуфирмени вземания, несвързани с банки. Близо половината от тях пък са просрочени.
Системата www.debtnet.bg се концентрира върху най-важната и най-голяма част от вземанията – преди влизането им в графата "съдебни". Тази част от просрочията има най-голямо значение за оперативните финанси и действията на фирмите-кредитори за събирането им са най-активни. Идеята на платформата е чрез осигуряване на публичност на дълговете да се ускори процесът на изплащането им. От друга страна, компаниите ще могат да проверяват за евентуални просрочени задължения други дружества, преди да започнат работа с тях, и така да се предпазят от опасността също да бъдат "завлечени". Системата обаче по никакъв начин няма да се намесва във финансовите взаимоотношения между партньорите.
Данните в регистъра ще се попълват от фирмите-кредитори. Таксата за това е 20 лв. без ДДС без значение от броя на длъжниците, които компанията ще попълни, обясни Владимир Георгиев, изпълнителен директор на "Дебтнет" ЕАД. Плащането на таксата ще става само по банков път с цел идентификация на подателя. Всеки, който влезе в сайта, ще може безплатно да проверява по име или ЕИК на дружество дали то има задължения или не. По-детайлната справка ще се плаща, като тарифата е 10 лв. с ДДС за един длъжник. За повече фирми се предлагат отстъпки. Основно изискване към фирмите-кредитори, които подават информация за длъжници, е да поддържат информацията в системата актуална във всеки един момент, като премахват данните за задължение при постъпването на плащане.
Действието на подобни онлайн системи вече е изпробвано успешно в редица страни като Германия, Великобритания, Дания и др., обяви Георгиев. Точни данни за ефекта от тях не могат да бъдат цитирани, тъй като освен намаляване на сумата на задълженията, се наблюдава и подобряване качеството им по отношение на тяхната просроченост, каза в отговор на въпрос на Insurance.bg Йорн Хулгард, изпълнителен директор на датската CDS Group - консултант по изпълнението на проекта в България.

„http://insurance.profit.bg/”

 
Публикувана: 25 Февруари 2010 г. 16:02:26
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини