Семинар на тема „Възможности за финансиране чрез фондове на ЕС и участие в европейски програми

Международен семинар на тема: Възможности за финансиране чрез Фондове на Европейския съюз и участие в европейски програми ще се проведе на 25 март от 9.00 до 18.00 часа в гр. София, на ул. “Аксаков” № 3, в залата на Икономически институт на БАН. Организатор е Форум на регионите, организация официално акредитирана от Министерство на външните работи на Кралство Белгия със седалище в град Брюксел, със съдействието на Фондация Меридонов – гр. Лайпциг, Федерална Република Германия. Темите, предвидени в семинарния план засягат възможностите предоставяни от европейски програми за подобряване обществено-икономическите характеристики на средата, благосъстоянието на стопанските субекти и устойчивото развитие на Балканския регион. Лектори на семинара ще бъдат официални представители от институции на Европейския съюз с дългогодишен професионален опит.

Работни езици в семинарните дискусии са български и английски.

Участието до двама представители от всяка публична институция на местно и регионално ниво направила в срок регистрацията си за семинара е субсидирано от организации от ЕС и е безплатно.

Участието на всеки представител от непубличния сектор и стопанската сфера, в т.ч. от фирми, търговски и неправителствени организации заявили в срок регистрацията си за семинара е частично подкрепено от организации от ЕС и е свързано с процентно съфинансиране от самите участници в размер на 89 евро от цялостната такса участие на човек за семинарния ден.

За всички желаещи не подали в срок заявление за участие, т.е. до 15.03.2010 г., но регистрирали се до деня на провеждане на семинара, семинарната такса е в размер на 120 евро на човек.

Официален сертификат на присъствалите участници ще бъде връчен в края на семинарния ден.

В рамките на семинара са предвидени кафе паузи и закуски.

ПРОГРАМНА СХЕМА НА СЕМИНАРА

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците в семинарния ден

09.30 – 10.00 Приветствие към участниците в семинара от Директора на Форум на Регионите с кратка презентация за структурата и дейността на организацията

10.00 – 11 .00 Презентация на тема:

· Рамкова програма Конкурентоспособност и иновации (2007-2013)

Основни аспекти: Правила за участие, финансови условия, цели, оценка на проектните предложения

11.00 – 11.15 Кафе пауза

11.15 – 12.00 Презентация част І на тема:

· INTERREG IV C Programme

Основни аспекти: Правила за участие, цели на програмата, партньорства

12.00 – 12.15 Кафе пауза

12 .15 – 13 .00 Презентация част ІІ на тема:

· INTERREG IV C Programme

Основни аспекти: Финансови условия, оценка на проектни предложения

13.00 – 13.15 Кафе пауза

13.15 – 14.15 Презентация на тема:

· Финансиране на joint venture чрез програми на KfWBankengruppe

Основни аспекти: Правила за участие, финансови условия, цели, оценка на проектни предложения

14.15 – 14.30 Кафе пауза

14.30 – 15.30 Презентация на тема:

· JEREMIE(Съвместни Европейски Ресурси за Микро, Малки и Средни Предприятия)

Основни аспекти: Правила за участие, финансови условия, цели, оценка на проектни предложения

15.30 – 15.45 Кафе пауза

15.45 – 16.45 Презентация на тема:

· JESSICA(Съвместна Европейска Подкрепа за Устойчиви Инвестиции в Градски Ареали )

Основни аспекти: Правила за участие, финансови условия, цели, оценка на проектни предложения

16.45 – 17.45 Дискусия: въпроси и отговори

17.45 – 18.00 Попълване на анкетна карта, раздаване на сертификати за участие и закриване на семинарния ден

Заявки за участие и регистрации се приемат до 15.03.2010 г., включително, от организационния комитет на: e-mail: forumderregionen@gmail.com , телефони: 0032 (0) 487 800 217 , 0032 (0) 470 045 802, 00359 (0) 878 111 705

Банкова сметка на Фондация Меридонов – гр. Лайпциг за превод на такса за съучастие от представители на фирми, търговски и неправителствени организации в размер на 89 евро:

Банка: РАЙФАЙЗЕН БАНК

IBAN: BG95RZBB91554464208507

BIC: RZBBBGSF

Международен семинар

 
Публикувана: 11 Март 2010 г. 14:03:43
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини