Семинар на тема „Възможности за финансиране чрез фондове на ЕС и участие в европейски програми

Международен семинар на тема: Възможности за финансиране чрез Фондове на Европейския съюз и участие в европейски програми ще се проведе на 25 март от 9.00 до 18.00 часа в гр. София, на ул. “Аксаков” № 3, в залата на Икономически институт на БАН. Организатор е Форум на регионите, организация официално акредитирана от Министерство на външните работи на Кралство Белгия със седалище в град Брюксел, със съдействието на Фондация Меридонов – гр. Лайпциг, Федерална Република Германия. Темите, предвидени в семинарния план засягат възможностите предоставяни от европейски програми за подобряване обществено-икономическите характеристики на средата, благосъстоянието на стопанските субекти и устойчивото развитие на Балканския регион. Лектори на семинара ще бъдат официални представители от институции на Европейския съюз с дългогодишен професионален опит.

Работни езици в семинарните дискусии са български и английски.

Участието до двама представители от всяка публична институция на местно и регионално ниво направила в срок регистрацията си за семинара е субсидирано от организации от ЕС и е безплатно.

Участието на всеки представител от непубличния сектор и стопанската сфера, в т.ч. от фирми, търговски и неправителствени организации заявили в срок регистрацията си за семинара е частично подкрепено от организации от ЕС и е свързано с процентно съфинансиране от самите участници в размер на 89 евро от цялостната такса участие на човек за семинарния ден.

За всички желаещи не подали в срок заявление за участие, т.е. до 15.03.2010 г., но регистрирали се до деня на провеждане на семинара, семинарната такса е в размер на 120 евро на човек.

Официален сертификат на присъствалите участници ще бъде връчен в края на семинарния ден.

В рамките на семинара са предвидени кафе паузи и закуски.

ПРОГРАМНА СХЕМА НА СЕМИНАРА

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците в семинарния ден

09.30 – 10.00 Приветствие към участниците в семинара от Директора на Форум на Регионите с кратка презентация за структурата и дейността на организацията

10.00 – 11 .00 Презентация на тема:

· Рамкова програма Конкурентоспособност и иновации (2007-2013)

Основни аспекти: Правила за участие, финансови условия, цели, оценка на проектните предложения

11.00 – 11.15 Кафе пауза

11.15 – 12.00 Презентация част І на тема:

· INTERREG IV C Programme

Основни аспекти: Правила за участие, цели на програмата, партньорства

12.00 – 12.15 Кафе пауза

12 .15 – 13 .00 Презентация част ІІ на тема:

· INTERREG IV C Programme

Основни аспекти: Финансови условия, оценка на проектни предложения

13.00 – 13.15 Кафе пауза

13.15 – 14.15 Презентация на тема:

· Финансиране на joint venture чрез програми на KfWBankengruppe

Основни аспекти: Правила за участие, финансови условия, цели, оценка на проектни предложения

14.15 – 14.30 Кафе пауза

14.30 – 15.30 Презентация на тема:

· JEREMIE(Съвместни Европейски Ресурси за Микро, Малки и Средни Предприятия)

Основни аспекти: Правила за участие, финансови условия, цели, оценка на проектни предложения

15.30 – 15.45 Кафе пауза

15.45 – 16.45 Презентация на тема:

· JESSICA(Съвместна Европейска Подкрепа за Устойчиви Инвестиции в Градски Ареали )

Основни аспекти: Правила за участие, финансови условия, цели, оценка на проектни предложения

16.45 – 17.45 Дискусия: въпроси и отговори

17.45 – 18.00 Попълване на анкетна карта, раздаване на сертификати за участие и закриване на семинарния ден

Заявки за участие и регистрации се приемат до 15.03.2010 г., включително, от организационния комитет на: e-mail: forumderregionen@gmail.com , телефони: 0032 (0) 487 800 217 , 0032 (0) 470 045 802, 00359 (0) 878 111 705

Банкова сметка на Фондация Меридонов – гр. Лайпциг за превод на такса за съучастие от представители на фирми, търговски и неправителствени организации в размер на 89 евро:

Банка: РАЙФАЙЗЕН БАНК

IBAN: BG95RZBB91554464208507

BIC: RZBBBGSF

Международен семинар

 
Публикувана: 11 Март 2010 г. 14:03:43
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини