Бизнесът предлага на държавата варианти, за да се разплати с фирмите

Министерството на финансите отново отлага изчистването на забавените задължения към бизнеса. На 4 март то представи нов график, според който този месец фирмите ще си получат само 50% от вземанията. През януари министърът на финансите заяви, че държавата почва ударно да плаща за свършената вече работа и че до края на март дълговете на държавата ще бъдат сведени до минимум.

„Близо 600 млн. лв. са всички забавени плащания към 31 декември 2009 г., като 90% от тях са към строителни фирми. Търсим начин до края на този месец да бъдат разплатени 300 млн. лв.“, обясниха от финансовото министерство.

В 99% от случаите става въпрос за забавени плащания по обществени поръчки, а в останалия 1% проблемите са свързани с невъзстановен данъчен кредит по ДДС, неразплатени средства по европейски проекти и др.

Още в началото на годината БТПП направи предложения до правителството за по-привлекателна бизнес среда, сред които и за изчистването на забавените задължения към бизнеса.

БТПП предложи моделът за погасяване на забавените бюджетни плащания към бизнеса да съчетае, по решение на изпълнителната власт, следните регламентирани примерни механизми, приложени алтернативно или в комбинация:

  • гарантирано плащане от държавата на законната лихва върху бюджетните задължения;
  • възможност за освобождаване на фирмите от плащане на осигурителни и данъчни задължения (ДДС и авансови данъци) по незаплатени от държавата договори; възможност осигурителни и данъчни задължения на фирмите и договорни (законови) задължения на държавата да се погасяват взаимно чрез прихващане;
  • намаляване на лихвата за неплатени осигурителни вноски (чл. 113 от КСО) до общата лихва за забавени плащания по ПМС № 72/1994 г.

Същевременно като превантивна мярка БТПП счита, че не трябва да се допуска министерствата и другите държавни ведомства и дружества да обявяват обществени поръчки с неосигурено финансиране. Сключваните договори за изпълнение на обществени поръчки да включват клаузи за плащане незабавно след приемането на доставката/услугата.

БТПП е готова на диалог с правителството и продължава да настоява за бързо погасяване на задълженията към бизнеса, за да може да се намали натискът върху него, както и върху потребителския и трудовия пазар.

Инфобизнес бр. 10/2010

 
Публикувана: 11 Март 2010 г. 16:03:43
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини