ЕК одобри втория транш от пакета за икономическо възстановяване

Европейската комисия одобри на 4 март 2010 г. 43 мащабни енергийни проекта, които ще имат значителен принос за икономическото възстановяване на ЕС, като в същото време ще подобрят сигурността на енергийните доставки чрез изграждането на трансгранична инфраструктура. С това решение Комисията отпуска 2,3 млрд. EUR за 31 газопроводни проекта и за 12 електроенергийни проекта. Това е второто финансово решение в рамките на пакета за икономическо възстановяване, който възлиза на почти 4 млрд. EUR. Това е и най-голямата сума, отпускана до момента от ЕС за изграждането на енергийна инфраструктура.

С решението на Комисията се отпускат 910 млн. EUR за 12 проекта за свързване на електроенергийни системи и 1 390 млн. EUR за 31 проекта за изграждане на газопроводи. Одобрените проекти ще спомогнат за изпълнението на мащабни инвестиционни проекти, за които е имало риск от голямо забавяне вследствие на спада на икономическия растеж.

ЕС ще съфинансира до 50% от тези проекти, като по този начин ще допринесе за увеличаване с максимум 22 млрд. EUR на инвестициите в частния сектор. През следващите 18 месеца организаторите на проекти ще получат 2,3 млрд. EUR.

Одобрените проекти за изграждане на електроенергийна и газопроводна инфраструктура са показателни за енергийните приоритети на ЕС. Приоритетите включват нуждата от изграждането на по-добри взаимосвързани системи в държавите-членки на ЕС, както и да се намали изолацията на по-отдалечените райони. Освен това одобрените проекти потвърждават необходимостта от по-голяма сигурност на доставките на газ, като се подкрепят проекти за обратен поток в 9 държави-членки, както и проектите Nabucco и Galsi, с които се цели диверсификация на вноса на газ.

Сред одобрените от Комисията проекти са и за свързване на газопреносната система на България с Гърция и Румъния.
45 млн. EUR са предвидени за газовата връзка България-Гърция, други 9 млн. - за връзка между България и Румъния.
200 млн. EUR ще бъдат отпуснати и за начално финансиране на газопровода „Набуко“. Сумата ще бъде разпределена между петте страни, през които ще премине тръбата, сред които е и България. Средствата обаче не са разчетени за конкретни дейности.

По Оперативна програма Регионално развитие ЕК отпуска 60 млн. EUR за газов проект - интерконектор между Дупница и Ниш. Срокът е 2012 г.

Тези инвестиции ще допринесат за насърчаването на заетостта и ще позволят на голям брой малки предприятия в строителния сектор и сектора на услугите да оцелеят. Те ще осигурят по-надеждни доставки на енергия за милиони потребители, особено в случай на кризисна ситуация с доставките.

Пълният списък с проекти е достъпен на http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/news/040310-recovery-annex.doc

История на досието
През март 2009 г. ЕС предвиди 3,98 млрд. EUR за подпомагане на икономическото възстановяване на Европа.

След като на 9 декември 2009 г. Комисията одобри финансиране за проектите за улавяне на въглерода и за проектите за вятърноенергийни системи с морско разположение, бюджетът за енергийни проекти съгласно Европейската програма за енергийно възстановяване е усвоен на 97%.

Комисията ще изготви доклад, който ще бъде представен пред Европейския съвет до края на март 2010 г.

Инфобизнес бр. 10/2010

 
Публикувана: 11 Март 2010 г. 16:03:16
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини