НАП предупреждава: Грешки в платежните могат да ви оставят без здравни права

Грешки в платежните нареждания могат да станат причина за прекъсване на здравноосигурителните права. Превеждането на грешна сума за здраве или пропуск да се впише име или ЕГН на задълженото лице в платежното могат да доведат до неточно плащане и здравните права да не бъдат възстановени, предупреждават от НАП.

Според последните промени в законодателството, които са в сила от началото на 2010 г., вноските на самоосигуряващите се вече се правят по ЕГН, а не по БУЛСТАТ, както бе до края на 2009 г.

Нови са и кодовете за вида на плащането, които самоосигуряващите се използват за здравно осигуряване и социални осигуровки. Вноските за родените преди 31 декември 1959 г. и след тази дата вече се правят по един общ код, вместо по два, както беше досега. За вноските за държавно обществено осигуряване кодовете са 550401, 550402, 550404, 550405, 550406, а за здравно осигуряване са 560401, 560402 и 560405.

Важно е преди да се нареди плащане на осигуровките да се провери точният размер на вноските и на лихвите, които се дължат, за да не се окаже, че парите, които са внесени са недостатъчно. Препоръчително е, когато български гражданин не е внасял здравните си осигуровки за продължителен период, да преведе парите с отделно платежно нареждане за всеки месец. Така се гарантира коректното плащане и бързо възстановяване на загубените здравноосигурителни права. От НАП обещават до седмица да публикуват в сайта си електронен здравен калкулатор, който автоматично изчислява неплатените вноски за здраве, заедно с лихвите. Здравният статус вече може да се проверява и по телефона на цената на градски разговор от цялата страна. Номерът на информационния център на НАП е 0700 18 700.

Примерни платежни нареждания за плащане на различните видове осигурителни вноски, банковите сметки и кодовете за плащане са публикувани на сайта на НАП - www.nap.bg, в рубриката „Плащане”.

От НАП припомнят, че от началото на годината бяха закрити 62 кода за различни видове плащания. Освен това бяха закрити две сметки и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работници и служители” и за Учителския пенсионен фонд вече не се правят по отделни сметки, а по тази за приходите на държавното обществено осигуряване. По изчисления на приходната агенция тези промени спестяват на бизнеса и гражданите около 25 млн. лв. годишно, заради това, че плащанията на данъци и осигуровки се правят с по-малко платежни нареждания, респективно с по-малко банкови такси.

За информация: Даниела Хитова

Тел: 98 59 35 26

 
Публикувана: 22 Март 2010 г. 16:03:15
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини