И фирмите без дейност подават годишни декларации

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2009 година. Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година фирмите не са имали дейност и не дължат данъци. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Пет работни дни остават до крайния срок, в който трябва да се подадат данъчните декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане. Този срок важи както за фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност.

31 март е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък,след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Плащането може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

До 23 март144 000 фирми са подали своите годишни декларацииза облагане с корпоративен данък. От тях подадените по електронен път са55 400. В Офиса на НАП – Русе са получени 3 977 декларации на фирми, от които над 40 % са по интернет, а други 163 бр. са подадени по пощата.

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

До 31 март регистрираните по ЗДДС трябва да обяват в Офиса на НАП – Русе и електронен адрес за кореспонденция. Те могат да направят това и по пощата, изпращайки писмо със свободен текст, в който заедно с интернет-адреса трябва да посочат и Булстат.

НАП

 
Публикувана: 25 Март 2010 г. 14:03:49
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини