И фирмите без дейност подават годишни декларации

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2009 година. Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година фирмите не са имали дейност и не дължат данъци. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Пет работни дни остават до крайния срок, в който трябва да се подадат данъчните декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане. Този срок важи както за фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност.

31 март е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък,след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Плащането може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

До 23 март144 000 фирми са подали своите годишни декларацииза облагане с корпоративен данък. От тях подадените по електронен път са55 400. В Офиса на НАП – Русе са получени 3 977 декларации на фирми, от които над 40 % са по интернет, а други 163 бр. са подадени по пощата.

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

До 31 март регистрираните по ЗДДС трябва да обяват в Офиса на НАП – Русе и електронен адрес за кореспонденция. Те могат да направят това и по пощата, изпращайки писмо със свободен текст, в който заедно с интернет-адреса трябва да посочат и Булстат.

НАП

 
Публикувана: 25 Март 2010 г. 14:03:49
 Новини

14 Януари 2019
Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" ще бъде представена на 16.01.2019г. в Русе
още...
14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини