Картина на трудовия пазар в област Русе за март 2010 г.

Регистрираните безработни лицав трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Вятово, към края на МАРТса 12 572. В сравнение с края на февруари техният брой намалява с 87. Равнището на безработица за областта, изчислено по методиката на Агенцията по заетостта на база официално публикуваните данни за заетост в страната, е 10,38%. Най-високо то е в община Вятово - 25,36%, следват общините Борово – 17,99%, Ценово – 17,06%,Сливо поле – 16,65%, Две могили - 15,77%, Бяла - 12,87%, Иваново – 11,54% и най-ниско в община Русе - 7,83%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 10,14 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност – 49%, с работнически професии – 27% и специалисти – 24%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 47%, следвани от хората със средно образование - 43%, а висшистите са 10%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41%, а младежите до 29 години – 15%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 710.

Продължително безработните лица(с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на март са 3048 61 повече от февруари)или 24% от всички регистрирани безработни в областта. Над 60 на сто от тях са без специалност, толкова са и с основно и по-ниско образование.

През март в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1303 безработнти лица (1257 новорегистрирани и 46 с възстановена регистрация). Техният брой е с 18 по-малък в сравнение с този през февруари.

Общо обявените през март свободни работни места от работодатели в бюрата по труда в област Русе са 554 (със 187 повече от тези през февруари). От тях 50 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 71% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работапрез март регистрирани безработни от областта са 652 313 повече от февруари).

Картината на областния пазар на труда показва, че регистрираната безработица през третия месец на 2010 година намалява, макар и с малък брой. Новорегистрираните в бюрата по труда безработни продължават да са предимно от секторите „Услуги” и „Индустрия”, като броят им е по-малък в сравнение с февруари. За намаляване на регистрираната безработица допринася увеличения брой на устроените на работа – с 92 на сто спрямо февруари. Това е свързано с нарастналото търсене на труд на първичния пазар на труда, характерно за стартиращите през пролетния период сезонни дейности,но влияние оказва и осигурената субсидирана заетостЗаявените свободни работни места чрез трите бюра по труда в областта от реалната икономика (76 на сто от частния сектор) са основно в аграрния сектор, търговията, услугите и преработващата промишленост.

Повечето от наетите на работа са чрез посредничеството на бюрата по труда.

По равнище на безработица област Русе е на 19-то място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през март са областите Смолян (18,33%), Търговище (17,31%), Монтана (15,98%), Видин (15,44%), Шумен (15,43%) и Разград(15,34%).

ДРЗС- гр. Русе

 
Публикувана: 21 Април 2010 г. 16:04:05
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини