Излезе актуализираният списък на посредниците за работа в чужбина

Излезе актуализираният списък на българските фирми регистрирани посредници за работа у нас и в чужбина. Както е известно, посредническата дейност се извършва въз основа на регистрация в Агенцията по заетостта /АЗ/ и след издаване на удостоверение от министъра на труда и социалната политика, като срокът му на действие е за пет години.

Към 1 юни 2010 г. фирмите за трудово посредничество в страната са 321 /с 1 по-малко, отколкото през май/.

Ø В Русе работят частните борси ЕТ“Корект2003-Силвия Кирова”, “Литера”ООД, ЕТ“Минчо Минчев”, “Елит консултинг”ООД, “Персонел”ЕООД /с офис и в София/, “Рускоминвест”ООД и “Прайз Трейд”ЕООД. Офиси в града имат също и други български фирми - софийските “Булуърк България”ООД, “Юзит Калърс България” ООД, “Консулта Рисорсинг България”ЕООД, “Джобтайгър”ООД и “Аналог 2009”ЕООД, “Перфекта” ООД-Велико Търново. В гр.Бяла работи посредникът “Еуроп Уъркърс Интерим”ООД.

Ø В Разград действат ЕТ”Мегаконтакт-Цанко Василев”, в Исперих работи посредникът “Поликс”ЕООД, а в с.Веселина, община Лозница - “Метропол”ООД, която има офис и в Разград.

Ø В Силистра работи офисът на “Примавера”ЕООД-Пазарджик.

Българските фирми, които към 1 юни т.г. притежават удостоверения като регистрирани посредници за набиране на българи за работа в чужбина, са общо са общо 288 /с 3 повече, отколкото през май/.

От тях 19 са с регистрирани договори /един или повече/ за извършване на посредническа дейност:

Ø Две са българските фирми, които посредничат за Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, по една са за Кралство Испания, за Кралство Дания, за Кралство Белгия и за Кралство Холандия.

Ø По една са частните борси за посредничество за Полша /това е русенската “Персонел”ЕООД, която е с офис и в София/, за Литва и за Словакия. За Чехия фирмите са 11, сред които са русенската “Персонел”ЕООД и “Примавера”ЕООД-Пазарджик /с офис в Силистра/. Двама са посредниците за Латвия.

Ø По една фирма посредничи за работа в Франция, за Финландия, за Дубай, ОАЕ и за Германия. Двама са посредниците за Кипър.

Ø По една са частните борси, които набират медицински специалисти за Судан, за Кувейти за Албания.

Ø От общо регистрираните 76 частни борси като посредници при наемане на морски специалисти за кораби, плаващи под чужд флаг, 47 са с регистрирани договори за извършване на посредническа дейност. Сред тях са русенските “Агенция Лъки М”ЕООД /с договор/ и “Вип Шип”ООД, софийската “Юзит Калърс България”ООД /с офис и в Русе/.

Ø Сред останалите регистрирани посредници за набиране на българи за работа зад граница русенски са “Литера”ООД, ЕТ”Минчо Минчев”, “СЛО-62”ЕООД, “Ица Раймонд-БГ”ООД /седалището й е в с.Хотанца/ и “Вип Шип”ООД. Свои представителства в Русе имат “Булуърк България”ООД, “Юзит Калърс България”ООД, “Консулта Рисорсинг България”ЕООД и “Джобтайгър”ООД. За чужбина посредници са още “Еуроп Уъркърс Интерим”ООД-гр. Бяла, “Силмит Сервиз”ООД–Силистра, и "Стравс България"ООД /с.Великденче, община Омуртаг, с офис в Търговище/. В Разград с офис е “Метропол”ООД /седалището й е в с. Веселина, община Лозница/. За кои конкретни страни ще набират работна сила тези посредници ще стане ясно след като те регистрират в АЗ посреднически договор със съответен чужд работодател за набиране и предлагане на кандидати с определени професии.

Актуализирания списък на регистрираните посреднически фирми - с номерата и датите на издадените удостоверения, адресите и телефоните им, всеки заинтересован може да намери във всяко бюро по труда в страната и в интернет страницата на АЗ /www.az.government.bg/. Там е публикувана и Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа /ДВ, бр.49/2003 г., изм. - ДВ, бр.52/2006 г. и бр.22/2010 г./.

 
Публикувана: 8 Юни 2010 г. 11:06:33
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини