В НАП- Русе функционира лаборатория за контрол върху изделията от благородни метали

В Офиса на НАП — Русе работи една от трите лаборатории за контрол върху изделията от благородни метали в Северна България. Другите са във Варна и Велико Търново. В нея се проверяват и маркират с държавен знак златни и сребърни продукти за продажба от производители с материали на клиента — т.нар. занаятчии, от вносители и от търговци. Печатът, който се поставя върху златните изделия изобразява стилизирана роза, а върху сребърните — житен клас. Под него се изписва чистотата на пробата - за златото тя е от 8 до 14 карата, при среброто е от 500 до 950 на 1000 части от теглото.

Според Валутния закон и нормативните актове по неговото прилагане, не могат да се продават непроверени и немаркирани златни и сребърни изделия, произведени в страната или внесени от чужбина, както и да се предават на клиентите немаркирани изделия, изработени с техен материал. В търговските обекти или ателиета могат да се държат само проверени и маркирани изделия. Нарушенията на тези изисквания от физически лица се наказват с глоба от 20 000 до 50 000 лева, а за юридически лица се налага имуществена санкция от 50 000 да 120 000 лева.

За да получат държавния знак в лабораторията на НАП, търговците и занаятчиите-златари трябва да представят заедно с изделията от благородни метали и Удостоверение за регистрация в Министерството на финансите, писмени данни за вида, броя, грамажа, пробата /титъра/ на изделията и процентното съдържание на добавки в сплавта. Вносителите представят и митническа декларация. Изисква се и документ за внесени държавни такси, които за проверка и маркиране на златни изделия са 50 стотинки за 1 бройка, за сребърните — 30 стотинки за 1 бройка, а за златни изделия за зъболекарски цели — 20 стотинки за 1 бройка. Златото се проверяват с методите — еталони на камък или купелация, а среброто с еталони на камък или утаечен обемен анализ — т. нар. Фолхард. Издава се свидетелство за броя, грамажа и пробата за чистота на проверените и маркирани изделия.

През 2009 г. в лабораторията на НАП в Русе са обработени 1123 броя златни изделия за общо 79, 486 кг. Сребърните са били 1075 броя за 13, 936 кг. Неотговарящи на изискванията са били 6 златни изделия за 32 грама и 57 сребърни за 1223 грама, като на тях не е бил сложен държавен знак. Общо извършените проверки са били 29, за които са издадени свидетелства. От началото на годината са извършени 23 проверки за 817 бр. златни изделия за общо 3500 грама и на 2455 бр. сребърни изделия за 13 618 грама. Досега няма нито един зъботехник, който да е представил за проверка и маркиране материали за изделия от т.нар. зъболекарско злато. Предстоят проверки на приходните инспектори в тези обекти.

НАП

 
Публикувана: 18 Юни 2010 г. 10:06:07
 Новини

15 Август 2017
Mеждународно изложение „Marketplace Austria Food 2017"
още...
10 Август 2017
„Развитие на социалното предприемачество” - отново обявена процедура за подбор на проекти
още...
07 Август 2017
Осигуровки на работещи в чужбина
още...
02 Август 2017
Здравни осигуровки на студенти в чужбина
още...
24 Юли 2017
РТИК съдейства в изпълнението на проект Heritage for RO-BG Economy
още...

Още новини