В НАП- Русе функционира лаборатория за контрол върху изделията от благородни метали

В Офиса на НАП — Русе работи една от трите лаборатории за контрол върху изделията от благородни метали в Северна България. Другите са във Варна и Велико Търново. В нея се проверяват и маркират с държавен знак златни и сребърни продукти за продажба от производители с материали на клиента — т.нар. занаятчии, от вносители и от търговци. Печатът, който се поставя върху златните изделия изобразява стилизирана роза, а върху сребърните — житен клас. Под него се изписва чистотата на пробата - за златото тя е от 8 до 14 карата, при среброто е от 500 до 950 на 1000 части от теглото.

Според Валутния закон и нормативните актове по неговото прилагане, не могат да се продават непроверени и немаркирани златни и сребърни изделия, произведени в страната или внесени от чужбина, както и да се предават на клиентите немаркирани изделия, изработени с техен материал. В търговските обекти или ателиета могат да се държат само проверени и маркирани изделия. Нарушенията на тези изисквания от физически лица се наказват с глоба от 20 000 до 50 000 лева, а за юридически лица се налага имуществена санкция от 50 000 да 120 000 лева.

За да получат държавния знак в лабораторията на НАП, търговците и занаятчиите-златари трябва да представят заедно с изделията от благородни метали и Удостоверение за регистрация в Министерството на финансите, писмени данни за вида, броя, грамажа, пробата /титъра/ на изделията и процентното съдържание на добавки в сплавта. Вносителите представят и митническа декларация. Изисква се и документ за внесени държавни такси, които за проверка и маркиране на златни изделия са 50 стотинки за 1 бройка, за сребърните — 30 стотинки за 1 бройка, а за златни изделия за зъболекарски цели — 20 стотинки за 1 бройка. Златото се проверяват с методите — еталони на камък или купелация, а среброто с еталони на камък или утаечен обемен анализ — т. нар. Фолхард. Издава се свидетелство за броя, грамажа и пробата за чистота на проверените и маркирани изделия.

През 2009 г. в лабораторията на НАП в Русе са обработени 1123 броя златни изделия за общо 79, 486 кг. Сребърните са били 1075 броя за 13, 936 кг. Неотговарящи на изискванията са били 6 златни изделия за 32 грама и 57 сребърни за 1223 грама, като на тях не е бил сложен държавен знак. Общо извършените проверки са били 29, за които са издадени свидетелства. От началото на годината са извършени 23 проверки за 817 бр. златни изделия за общо 3500 грама и на 2455 бр. сребърни изделия за 13 618 грама. Досега няма нито един зъботехник, който да е представил за проверка и маркиране материали за изделия от т.нар. зъболекарско злато. Предстоят проверки на приходните инспектори в тези обекти.

НАП

 
Публикувана: 18 Юни 2010 г. 10:06:07
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини