Възможности за кандидатстване с Проектни предложения по Шеста Рамкова Програма

Възможности за кандидастване са в следните области: Качество и безопастност на храните, нанотехнологии, нанонауки, биотехнологии, екзистенциални науки, устойчиво развитие, глобални промени в климата и екосистеми.

Отворени Програми за набиране на предложения

FP6-2004-FOOD-3-A

Крайна дата за приемане напредложения: 7 Октомври 2004

Качество и безопасност нахраните

FP6-2004-FOOD-3-B

Крайна дата за приемане напредложения:: 8 Февруари 2005

Епидемиология и заболявания, причинени от храни, Развиване на транс – Европейска методология за изучаване на консумацията на храни; Рискове за здравето и ползите от разрастването на глобалната търговия на хранителни добавки; Въздействие на храните върху здравословното състояние на хората; Кетъринг и хранене в обществени заведения;

FP6-2004-FOOD-3-C

Крайна дата за приемане напредложения: 07 Септември 2005

Качество и Безопасност нахраните

Стимулира се участието на МСП, международно сътрудничество, коопериране със други държави кандидат членки, Подпомагане на стратегията на ЕС за Биотехнологиите;

FP6-2004-TREN-3

Крайна дата за приемане напредложения: 08 Декември 2004

Аеронавтика и Космос, Устойчива Енергия, Глобални промени в климата и екосистеми, Възобновяема Енергия; Геотермална енергия, fossilfuels;

FP6-2004-Global-3

Крайна дата за приемане напредложения 26 Октомври 2004, 15 Март 2005

Индиректни действия за технологично развитие и научни изследвания

Области: Устойчиво развитие, Глобални промени в климата и екосистеми

FP6-2004-NMP-NSF-1

Крайна дата за приемане напредложения: 14 Октомври 2004

Области: Нанотехнологии и нанонауки, интилигентни материали, нови производствени процеси и устройства

FP6-2004-IST-NMP-2

Втора съвместна Схема за набиране на предложения по 2 и 3 тематични приоритети

Крайна дата за приемане напредложения 14 Октомври 2004

Области: Информационно Общество, Нанотехнологии, нанонауки, интелигентни материали и нови производствени процеси и устройства

FP6-2004-IST-FETPI

Крайна дата за приемане напредложения: 22 Септември 2004

Области: Технологии на Информационното Общество

FP6-2004-TC-SSA-General

Крайна дата за приемане напредложения: 14 Октомври 2004

Области: Специфични мерки за подкрепа на международното сътрудничество

FP6-2004-LIFESCIHEALTH-4

Крайна дата за приемане напредложения: 09 Септември 2004

Области: Науки за живота, Геномика и Биотехнологии за здравето

FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5

Крайна дата за приемане напредложения: 16 Ноември 2004

Области: Науки за живота, Геномика и Биотехнологии за здравето

FP6-2002-IST-C

Крайна дата за приемане напредложения: 31 Декември 2004.

Области:Технологии на информационното Общество; Бъдещи и нововъзникващи технологии

Повече информация за програмите ще откриете на www.cordis.lu

От 11 до 14 Октомври 2004 в гр. Пловдив ще се проведат Международни Специализирани Семинари по разработване на проекти за финансиране по Програми на Европейската Комисия.

Информация на: http://www.viaexpo.com/seminareu.html

 
Публикувана: 7 Септември 2004 г. 17:09:48
Подробности
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини