Възможности за кандидатстване с Проектни предложения по Шеста Рамкова Програма

Възможности за кандидастване са в следните области: Качество и безопастност на храните, нанотехнологии, нанонауки, биотехнологии, екзистенциални науки, устойчиво развитие, глобални промени в климата и екосистеми.

Отворени Програми за набиране на предложения

FP6-2004-FOOD-3-A

Крайна дата за приемане напредложения: 7 Октомври 2004

Качество и безопасност нахраните

FP6-2004-FOOD-3-B

Крайна дата за приемане напредложения:: 8 Февруари 2005

Епидемиология и заболявания, причинени от храни, Развиване на транс – Европейска методология за изучаване на консумацията на храни; Рискове за здравето и ползите от разрастването на глобалната търговия на хранителни добавки; Въздействие на храните върху здравословното състояние на хората; Кетъринг и хранене в обществени заведения;

FP6-2004-FOOD-3-C

Крайна дата за приемане напредложения: 07 Септември 2005

Качество и Безопасност нахраните

Стимулира се участието на МСП, международно сътрудничество, коопериране със други държави кандидат членки, Подпомагане на стратегията на ЕС за Биотехнологиите;

FP6-2004-TREN-3

Крайна дата за приемане напредложения: 08 Декември 2004

Аеронавтика и Космос, Устойчива Енергия, Глобални промени в климата и екосистеми, Възобновяема Енергия; Геотермална енергия, fossilfuels;

FP6-2004-Global-3

Крайна дата за приемане напредложения 26 Октомври 2004, 15 Март 2005

Индиректни действия за технологично развитие и научни изследвания

Области: Устойчиво развитие, Глобални промени в климата и екосистеми

FP6-2004-NMP-NSF-1

Крайна дата за приемане напредложения: 14 Октомври 2004

Области: Нанотехнологии и нанонауки, интилигентни материали, нови производствени процеси и устройства

FP6-2004-IST-NMP-2

Втора съвместна Схема за набиране на предложения по 2 и 3 тематични приоритети

Крайна дата за приемане напредложения 14 Октомври 2004

Области: Информационно Общество, Нанотехнологии, нанонауки, интелигентни материали и нови производствени процеси и устройства

FP6-2004-IST-FETPI

Крайна дата за приемане напредложения: 22 Септември 2004

Области: Технологии на Информационното Общество

FP6-2004-TC-SSA-General

Крайна дата за приемане напредложения: 14 Октомври 2004

Области: Специфични мерки за подкрепа на международното сътрудничество

FP6-2004-LIFESCIHEALTH-4

Крайна дата за приемане напредложения: 09 Септември 2004

Области: Науки за живота, Геномика и Биотехнологии за здравето

FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5

Крайна дата за приемане напредложения: 16 Ноември 2004

Области: Науки за живота, Геномика и Биотехнологии за здравето

FP6-2002-IST-C

Крайна дата за приемане напредложения: 31 Декември 2004.

Области:Технологии на информационното Общество; Бъдещи и нововъзникващи технологии

Повече информация за програмите ще откриете на www.cordis.lu

От 11 до 14 Октомври 2004 в гр. Пловдив ще се проведат Международни Специализирани Семинари по разработване на проекти за финансиране по Програми на Европейската Комисия.

Информация на: http://www.viaexpo.com/seminareu.html

 
Публикувана: 7 Септември 2004 г. 17:09:48
Подробности
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини