Възможности за кандидатстване с Проектни предложения по Шеста Рамкова Програма

Възможности за кандидастване са в следните области: Качество и безопастност на храните, нанотехнологии, нанонауки, биотехнологии, екзистенциални науки, устойчиво развитие, глобални промени в климата и екосистеми.

Отворени Програми за набиране на предложения

FP6-2004-FOOD-3-A

Крайна дата за приемане напредложения: 7 Октомври 2004

Качество и безопасност нахраните

FP6-2004-FOOD-3-B

Крайна дата за приемане напредложения:: 8 Февруари 2005

Епидемиология и заболявания, причинени от храни, Развиване на транс – Европейска методология за изучаване на консумацията на храни; Рискове за здравето и ползите от разрастването на глобалната търговия на хранителни добавки; Въздействие на храните върху здравословното състояние на хората; Кетъринг и хранене в обществени заведения;

FP6-2004-FOOD-3-C

Крайна дата за приемане напредложения: 07 Септември 2005

Качество и Безопасност нахраните

Стимулира се участието на МСП, международно сътрудничество, коопериране със други държави кандидат членки, Подпомагане на стратегията на ЕС за Биотехнологиите;

FP6-2004-TREN-3

Крайна дата за приемане напредложения: 08 Декември 2004

Аеронавтика и Космос, Устойчива Енергия, Глобални промени в климата и екосистеми, Възобновяема Енергия; Геотермална енергия, fossilfuels;

FP6-2004-Global-3

Крайна дата за приемане напредложения 26 Октомври 2004, 15 Март 2005

Индиректни действия за технологично развитие и научни изследвания

Области: Устойчиво развитие, Глобални промени в климата и екосистеми

FP6-2004-NMP-NSF-1

Крайна дата за приемане напредложения: 14 Октомври 2004

Области: Нанотехнологии и нанонауки, интилигентни материали, нови производствени процеси и устройства

FP6-2004-IST-NMP-2

Втора съвместна Схема за набиране на предложения по 2 и 3 тематични приоритети

Крайна дата за приемане напредложения 14 Октомври 2004

Области: Информационно Общество, Нанотехнологии, нанонауки, интелигентни материали и нови производствени процеси и устройства

FP6-2004-IST-FETPI

Крайна дата за приемане напредложения: 22 Септември 2004

Области: Технологии на Информационното Общество

FP6-2004-TC-SSA-General

Крайна дата за приемане напредложения: 14 Октомври 2004

Области: Специфични мерки за подкрепа на международното сътрудничество

FP6-2004-LIFESCIHEALTH-4

Крайна дата за приемане напредложения: 09 Септември 2004

Области: Науки за живота, Геномика и Биотехнологии за здравето

FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5

Крайна дата за приемане напредложения: 16 Ноември 2004

Области: Науки за живота, Геномика и Биотехнологии за здравето

FP6-2002-IST-C

Крайна дата за приемане напредложения: 31 Декември 2004.

Области:Технологии на информационното Общество; Бъдещи и нововъзникващи технологии

Повече информация за програмите ще откриете на www.cordis.lu

От 11 до 14 Октомври 2004 в гр. Пловдив ще се проведат Международни Специализирани Семинари по разработване на проекти за финансиране по Програми на Европейската Комисия.

Информация на: http://www.viaexpo.com/seminareu.html

 
Публикувана: 7 Септември 2004 г. 17:09:48
Подробности
 Новини

27 Юни 2017
БизнесПРО Форум: „Директни програми за финансиране от ЕС“, 4 юли 2017 г.
още...
27 Юни 2017
Режимите в екологията за малките и средни фирми ще бъдат облекчени
още...
27 Юни 2017
Агенцията по обществени поръчки публикува за обществено обсъждане проекти на типови документи
още...
27 Юни 2017
НАП връчва документи по електронен път
още...
21 Юни 2017
Покана за участие при преференциални условия в Международното изложение за хранителни продукти и напитки „Annapoorna World of Food India"
още...

Още новини