ЕС улеснява трансфера на кадри

Нова директива премахва съществуващите пречки

Европейската комисия предлага нова директива, чиято цел е да улесни мултинационалните компании при временен трансфер на квалифицирани работници от трети държави от дружества извън ЕС в клонове или дъщерни предприятия, намиращи се в държави-членки на ЕС.
"Необходимостта тези компании да могат временно да прехвърлят работници към ЕС и в неговите граници е все по-голяма през последните години. Лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, носят със себе си специализирани знания и умения в Европа, с което допринасят за укрепването на европейската икономика и за привличането на допълнителни инвестиции в държавите-членки“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи, цитирана от TechNews.
Лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, са изключително важна за икономиката на ЕС категория работници: обикновено това са специалисти и ръководители, притежаващи търсени знания, специфични за дадената компания, за които не може да се намерят заместници. Прехвърлянето на тези квалифицирани служители в ЕС има потенциала да увеличи потока от инвестиции, да повиши износа на ЕС и да укрепи конкурентоспособността на дружества от ЕС на отвъдморските пазари.
Въпреки това продължават да съществуват пречки пред този вид временна миграция. Компаниите извън ЕС са изправени пред множество различни правила и процедури, когато искат да изпратят важни служители в своите дъщерни дружества, намиращи се в различни държави-членки на ЕС. Освен това процедурите за получаване на разрешения за работа в някои държави от ЕС са бавни и сложни и лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, срещат трудности при придвижването си между държавите-членки.
Комисията предлага да се създаде общ набор от правила за нова бърза процедура за влизане (срок до 30 дни в комбинация с разрешение за пребиваване/работа) за целева група от висококвалифицирани служители от държави извън ЕС.
Предложението също така има за цел да се установят по-привлекателни условия за пребиваване за тези служители и техните семейства, както и опростена система, с която да се улесни мобилността на служителите, преместени от държави извън ЕС на територията на ЕС. Това следва да се допълни с ясен правен статут, включително еднакви условия на работа като тези за работниците от дружества от ЕС.
Държавите-членки на ЕС ще запазят компетентността си при вземането на решения относно броя на преместените служители, като са предвидени разпоредби за гарантиране на временното естество на миграцията (най-много 3 години за специалисти и ръководители, 1 година за дипломирани стажанти).

„http://insurance.profit.bg/”

 
Публикувана: 15 Юли 2010 г. 10:07:12
 Новини

14 Януари 2019
Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" ще бъде представена на 16.01.2019г. в Русе
още...
14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини