ЕС улеснява трансфера на кадри

Нова директива премахва съществуващите пречки

Европейската комисия предлага нова директива, чиято цел е да улесни мултинационалните компании при временен трансфер на квалифицирани работници от трети държави от дружества извън ЕС в клонове или дъщерни предприятия, намиращи се в държави-членки на ЕС.
"Необходимостта тези компании да могат временно да прехвърлят работници към ЕС и в неговите граници е все по-голяма през последните години. Лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, носят със себе си специализирани знания и умения в Европа, с което допринасят за укрепването на европейската икономика и за привличането на допълнителни инвестиции в държавите-членки“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи, цитирана от TechNews.
Лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, са изключително важна за икономиката на ЕС категория работници: обикновено това са специалисти и ръководители, притежаващи търсени знания, специфични за дадената компания, за които не може да се намерят заместници. Прехвърлянето на тези квалифицирани служители в ЕС има потенциала да увеличи потока от инвестиции, да повиши износа на ЕС и да укрепи конкурентоспособността на дружества от ЕС на отвъдморските пазари.
Въпреки това продължават да съществуват пречки пред този вид временна миграция. Компаниите извън ЕС са изправени пред множество различни правила и процедури, когато искат да изпратят важни служители в своите дъщерни дружества, намиращи се в различни държави-членки на ЕС. Освен това процедурите за получаване на разрешения за работа в някои държави от ЕС са бавни и сложни и лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, срещат трудности при придвижването си между държавите-членки.
Комисията предлага да се създаде общ набор от правила за нова бърза процедура за влизане (срок до 30 дни в комбинация с разрешение за пребиваване/работа) за целева група от висококвалифицирани служители от държави извън ЕС.
Предложението също така има за цел да се установят по-привлекателни условия за пребиваване за тези служители и техните семейства, както и опростена система, с която да се улесни мобилността на служителите, преместени от държави извън ЕС на територията на ЕС. Това следва да се допълни с ясен правен статут, включително еднакви условия на работа като тези за работниците от дружества от ЕС.
Държавите-членки на ЕС ще запазят компетентността си при вземането на решения относно броя на преместените служители, като са предвидени разпоредби за гарантиране на временното естество на миграцията (най-много 3 години за специалисти и ръководители, 1 година за дипломирани стажанти).

„http://insurance.profit.bg/”

 
Публикувана: 15 Юли 2010 г. 10:07:12
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини