Картина на трудовия пазар в област Русе за юни 2010 г.

Регистрираните безработни лицав трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Вятово, към края на ЮНИ са 11 136. В сравнение с края на май техният брой намалява с 493. Равнището на безработица за областта, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 9,20%. Най-високо то е в община Вятово - 25,16%, следват общините Борово – 16,42%, Ценово – 14,93%,Две могили - 14,51%, Сливо поле – 14,48%, Бяла - 11,81%, Иваново – 9,87% и най-ниско в община Русе - 6,70%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 9,26 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност – 50%, с работнически професии – 26% и специалисти – 24%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 45%, следвани от хората със средно образование - 44%, а висшистите са 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 39%, а младежите до 29 години – 15%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 708.

Продължително безработните лица(с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на юни са 3382 81 повече от май)или 30% от всички регистрирани безработни в областта. Над 60 на сто от тях са без специалност, толкова са и с основно и по-ниско образование.

През юни в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1084 безработнти лица (916 новорегистрирани и 168 с възстановена регистрация). Техният брой е със 183 по-голям в сравнение с този през май, като новорегистрираните продължават да са предимно от секторите „Услуги” и „Индустрия”.

Общо обявените през юни свободни работни места от работодатели в бюрата по труда в област Русе са 375 50 повече от тези през май). От тях едва 2 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 70% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работапрез юни регистрирани безработни от областта са 583 48 повече от май).

  • Картината на областния пазар на труда за юни също се характеризира с намаление на регистрираната безработица.За това способства продължаващото благоприятновъздействие на активния летен сезон, който осигурява заетост в хотелиерството, ресторантьорството, селското стопанство, търговията, преработващата промишленост, транспорта и строителството. Почти всички от обявените работни места в бюрата по труда през изминалия шести месец са предимно в реалната икономика. Върху това оказва влияние активната дейност на трудовите посредници, които провеждат регулярни срещи с работодателите за разкриване на свободни работни места на първичен трудов пазар и своевременното устройване на работа на безработни. Като цяло най-много са обявените места в преработващата промишленост, търговията и ремонта на автомобили и битова техника, хотелиерството и ресторантьорството, строителството и аграрният сектор.
  • По равнище на безработица област Русе е на 18-то място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през юни са областите Смолян (17,28%), Търговище (16,06%), Монтана (15,34%), Видин (14,87%) и Шумен (14,31%).
 
Публикувана: 21 Юли 2010 г. 16:07:33
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини