Картина на трудовия пазар в област Русе за юни 2010 г.

Регистрираните безработни лицав трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Вятово, към края на ЮНИ са 11 136. В сравнение с края на май техният брой намалява с 493. Равнището на безработица за областта, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 9,20%. Най-високо то е в община Вятово - 25,16%, следват общините Борово – 16,42%, Ценово – 14,93%,Две могили - 14,51%, Сливо поле – 14,48%, Бяла - 11,81%, Иваново – 9,87% и най-ниско в община Русе - 6,70%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 9,26 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност – 50%, с работнически професии – 26% и специалисти – 24%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 45%, следвани от хората със средно образование - 44%, а висшистите са 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 39%, а младежите до 29 години – 15%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 708.

Продължително безработните лица(с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на юни са 3382 81 повече от май)или 30% от всички регистрирани безработни в областта. Над 60 на сто от тях са без специалност, толкова са и с основно и по-ниско образование.

През юни в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1084 безработнти лица (916 новорегистрирани и 168 с възстановена регистрация). Техният брой е със 183 по-голям в сравнение с този през май, като новорегистрираните продължават да са предимно от секторите „Услуги” и „Индустрия”.

Общо обявените през юни свободни работни места от работодатели в бюрата по труда в област Русе са 375 50 повече от тези през май). От тях едва 2 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 70% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работапрез юни регистрирани безработни от областта са 583 48 повече от май).

  • Картината на областния пазар на труда за юни също се характеризира с намаление на регистрираната безработица.За това способства продължаващото благоприятновъздействие на активния летен сезон, който осигурява заетост в хотелиерството, ресторантьорството, селското стопанство, търговията, преработващата промишленост, транспорта и строителството. Почти всички от обявените работни места в бюрата по труда през изминалия шести месец са предимно в реалната икономика. Върху това оказва влияние активната дейност на трудовите посредници, които провеждат регулярни срещи с работодателите за разкриване на свободни работни места на първичен трудов пазар и своевременното устройване на работа на безработни. Като цяло най-много са обявените места в преработващата промишленост, търговията и ремонта на автомобили и битова техника, хотелиерството и ресторантьорството, строителството и аграрният сектор.
  • По равнище на безработица област Русе е на 18-то място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през юни са областите Смолян (17,28%), Търговище (16,06%), Монтана (15,34%), Видин (14,87%) и Шумен (14,31%).
 
Публикувана: 21 Юли 2010 г. 16:07:33
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини