Картина на трудовия пазар в област Русе за юли 2010 г.

Регистрираните безработни лицав трите бюра по труда в област Русе — Русе, Бяла и Вятово, към края на ЮЛИ са 10 977. В сравнение с края на юни техният брой намалява със 159. Равнището на безработица за областта, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 9,07%. Най-високо то е в община Вятово - 23,85%, следват общините Борово — 16,65%, Ценово — 15,17%,Сливо поле — 14,48%, Две могили - 13,90%, Бяла - 11,64%, Иваново — 9,53% и най-ниско в община Русе - 6,66%. За сравнение — равнището на безработица средно за страната е 9,23 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност — 50%, с работнически професии — 25% и специалисти — 25%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 44%, следвани от хората със средно образование - 44%, а висшистите са 12%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години — 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 39%, а младежите до 29 години — 15%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 700.

Продължително безработните лица(с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на юли са 3374 8 по-малко от юни)или 31% от всички регистрирани безработни в областта. Над 60 на сто от тях са без специалност, толкова са и с основно и по-ниско образование.

През юли в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1659 безработнти лица (1538 новорегистрирани и 121 с възстановена регистрация). Техният брой е с 575 по-голям в сравнение с този през юни, като новорегистрираните продължават да са предимно от секторите „Услуги” и „Индустрия”.

Общо обявените през юли свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 785 410 повече от тези през юни). От тях 390 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места над 90% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работапрез юли регистрирани безработни от областта са 952 369 повече от юни).

  • Картината на областния пазар на труда през юли не се различава съществено от тази през юни. Регистрираната безработица плавно намалява, като причините за това саидентични с тези за предходните месеци -благоприятнотовъздействие на активния летен сезон, който осигурява заетост в сферата на хотелиерството, ресторантьорството, търговията, селското стопанство, преработващата промишленост, транспорта, строителството. Броят на безработните младежи до 29 години леко нараства — дължи се предимно на стартиралата програма „Старт в кариерата”, която изисква кандидатите да са регистрирани на трудовата борса. Почти половината от обявените през месеца свободни работни места са допълнително отпуснатите по действащи проекти по националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” за т.г. Продължава тенденцията най-много от заявените работни места на първичния пазар да са в преработващата промишленост, търговията, строителството, в операциите с недвижими имоти, аграрния сектор, хотелиерството и ресторантьорството.
  • По равнище на безработица област Русе е на 18-то място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през юли са областите Смолян (16,46%), Търговище (15,83%), Монтана (15,47%), Шумен (14,64%) и Видин (14,53%).
 
Публикувана: 18 Август 2010 г. 9:08:51
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини