Картина на трудовия пазар в област Русе за август 2010 г.

Регистрираните безработни лица в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Вятово, към края на АВГУСТ са 10 748. В сравнение с края на юли техният брой намалява с 229. Равнището на безработица за областта, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 8,88%, при 9,07% през юли. Най-високо то е в община Вятово - 23,44%, следват общините Борово – 16,07%, Ценово – 15,10%,Сливо поле – 14,23%, Две могили - 13,69%, Бяла - 11,63%, Иваново – 9,49% и най-ниско в община Русе - 6,48%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 9,14 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност – 50%, с работнически професии – 25% и специалисти – 25%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 44%, следвани от хората със средно образование - 44%, а висшистите са 12%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 39%, а младежите до 29 години – 15%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 682.

Продължително безработните лица(с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на август са 3441 67 повече от юли)или 32,0% от всички регистрирани безработни в областта. Около 61% от тях са без специалност, а с 3 процентни пункта по-малко са тези с основно и по-ниско образование.

През август в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1035 безработни лица (912 новорегистрирани и 123 с възстановена регистрация). Техният брой е с 624 по- малъкв сравнение с този през юли, като новорегистрираните продължават да са предимно от секторите „Услуги” и „Индустрия”.

Общо обявените през август свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 401 384по-малко от тези през юли). От тях 11 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 65% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работапрез август регистрирани безработни от областта са 445 507по-малко от юли).

  • Картината на областния пазар на труда през август не се различава съществено от тази през юли. Регистрираната безработица продължава плавно да намалява, като причините за това саотчетения спад в новорегистрираните в трите бюра по труда в областта, а така също и благоприятнотовъздействие на активния летен сезон, който осигурява заетост в сферата на преработващата промишленост, търговията, селското стопанство, транспорта, строителството и ресторантьорството. Намалението спрямо юли на обявените свободни работни места респективно и на постъпилите на работа безработни лица е следствие на това, че през предходния месец допълнително бяха отпуснати работни места по действащи проекти по националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” за т.г. През август на първичния трудов пазар най-много работни места са заявените от преработващата промишленост, от сферата на администравни и спомагателни дейности и от образованието за новата учебна година.
  • По равнище на безработица област Русе е на 19-то място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през август са областите Смолян (16,60%), Търговище (15,66%), Монтана (15,17%), Видин (14,46%) и Шумен (14,42%)
 
Публикувана: 14 Септември 2010 г. 10:09:46
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини