Русенските фирми имат възможност да участват в Българо- австрийски бизнес форум

Службата за търговско – икономически въпроси /СТИВ/ - Виена организира на 9 ноември 2010 г. във Виена БИЗНЕС ФОРУМ за представяне на икономиката, бизнес климата, сфери за инвестиции на региони РУСЕ и ПЕРНИК пред австрийския бизнес.

През 2009 г. във Виена са били проведени за първи път два такива форума /представяне на региони Варна и Хасково през май и Плевен и Стара Загора през ноември/.

Във всеки един от тях са участвали над 130 австрийски фирми и проявили интерес за сътрудничество с фирми от представените български региони, при това в условията на икономическа криза, което е достатъчно доказателство за потенциалните възможности за по-нататъшно развитие на двустранните търговско-икономически отношения.

Форумът се организира от СТИВ - Виена съвместно с Федералната икономическа камара на Австрия и ще се проведе в сградата на камарата във Виена в рамките на 1 ден /9 ноември 2010 г./ от 8.45 ч. до 15.00 ч.

Целесъобразно е българските участници да предвидят 2 нощувки – на 8 и 9 ноември, с оглед при взаимни интереси за контакти да се проведат допълнителни срещи.

Предвижда се представяне на всеки регион в рамките на 1 час /областни и общински инфраструктурни или др. проекти/, като представянето би трябвало да се направи от кмета или заместник, след което се представят отделни фирми от региона.

Опитът от досегашната работа сочи, че добре подготвените проекти намират партньори.

Делегациите от регионите следва да включват в състава си представители на ръководството на областта, общината и до 10 фирми от региона.

След приключване на представянето на регионите има възможности за индивидуални разговори между представители на регионите и фирмите /Русе и Перник/ и австрийските участници във форума.

Работни езици по време на форума са немски и български език.

Презентациите трябва да бъдат подготвени на английски или немски език и изпратени в СТИВ – Виена до 29.10.2010 г.

Самото представяне може да се извърши на добър немски език или на български– осигурен е симултанен превод.

Информация за организациите и фирмите участници във форума трябва да се подготви съгласно приложената таблица.

С оглед покана на подходящи партньори от австрийска страна е необходимо своевременно да се подготвят списъците на фирмите имащи желание да участват във форума и да бъдат изпратени в СТИВ - Виена не по-късно от 1 октомври.

Австрийската страна поема разходите за самото мероприятие /зала, симултанен превод, работен обяд, организация на двустранните срещи и др./ Осигурява се място за поставяне на информационни материали.

Не се плащат такси за участие от българските участници.

Българските участници във форума поемат своите лични разходи - пътни, дневни разходи и нощувки.

Тук можете да видите:

Предварителна програма
Примерен формуляр за участие

За допълнителни въпроси СТИВ- Виена предоставя координатите на:

Валери Цеков

Ръководител на СТИВ Виена
Посолство на Р България в Р Австрия

Тел: 0043 1 585 4716
Факс: 0043 1 585 47 20

Моб. 0043 676 7278 580
e-mail: stiv_vienna@aon.at

v.tsekov@mee.government.bg

 
Публикувана: 21 Септември 2010 г. 16:09:40
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини