Пререгистрацията на фирми се удължава до 30 юни 2011 г.

Срокът за пререгистрация на фирмите, които трябваше да изтече на 31 декември т.г., се удължава с половин година до 30 юни 2011 г. Това предвиждат одобрените от правителството в сряда промени в Закона за търговския регистър. Всички еднолични търговци и клонове на чужди компании, които не се впишат повторно в Търговския регистър до 1 юли 2011 г., ще се считат автоматично за закрити от тази дата.

Всички разпоредителни действия и сделки на непререгистрирани ООД-та, АД-та и кооперациите след 1 юли 2011 г. ще са нищожни.

Едноличните търговци пък ще бъдат заличени, защото те си остават отговорни с цялото си имущество и като физически лица за задълженията, които са поели. Клоновете на чужди компании ще бъдат закрити, а фирмените им дела ще се архивират и ще се съхранявани от окръжните съдилища.

На 1 октомври догодина Агенцията по вписванията ще обяви два списъка - един за заличените ЕТ и чужди търговци и друг за непререгистрираните дружества и кооперации. След това до края на юни 2014 г. се дава срок на всеки заинтересован да поиска за компания от втория списък да се проведе ликвидация.

Т.е. ако някой има претенции към дадена фирма - например НАП, топлофикация, ВиК, доставчици или заемодатели, отделни съдружници и т.н, може да поиска откриване на процедура по ликвидация. Разходите за процедурата ще се покриват от имуществото на фирмата, която се ликвидира, а ако тя няма такова - заявителят плаща разноските. Ако никой не поиска пререгистрация и последваща ликвидация по Търговския закон, съответното дружество просто ще се заличава.

Всички заявления за вписване, за заличаване на обстоятелства и за обявяване на актове в търговския регистър ще се подават само по електронен път за акционерните дружества и командитните дружества с акции, предвиждат още промените.

Една от тях дава нова по-точна и подробна дефиниция на понятието “търговски регистър“. Според определението той представлява електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, които се вписват по силата на закон и актовете, които се обявяват по силата на закон за всички търговци и клонове на чуждестранни търговци.

Промените предвиждат обстоятелствата и актовете в Търговския регистър да се оповестяват без лични данни, защитени от закона.

Всеки да има право на свободен и безплатен достъп до базата данни на търговския регистър. За да се защитят личните данни в регистъра, достъпът до информацията ще става след регистрация. Предлага се лицето, което иска достъп до архивната информация по партидите на търговците, да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, осигуряващ му уникална парола или с документ за самоличност.

Основание за удължаването на срока представлява статистическата информация на Висшия съдебен съвет по отношение броя на заявленията за пререгистрация, подадени през последните три месеца, след датата на оповестяване на законопроекта. Този брой е значително завишен, се посочва в мотивите на Министерството на правосъдието за опускане на още шест месеца за пререгистрацията.

С новата уредба се предвижда бърза, по - икономична и ефективна уредба на действащия режим. В същото време с удължаването на срока ще се създаде мотивация за голяма част от непререгистрираните търговци, сами да поискат пререгистрация в предвидения от закона срок, допълват от ведомството.

„http://www.mediapool.bg”

 
Публикувана: 15 Октомври 2010 г. 17:10:32
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини