Картина на трудовия пазар в област Русе за октомври 2010 г

Регистрираните безработни лицав трите бюра по труда в област Русе — Русе, Бяла и Вятово, към края на ОКТОМВРИ са 10 261. В сравнение с края на септември техният брой намалява със 171. Равнището на безработица за областта, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 8,48%, при 8,62% през предходния месец. Най-високо то е в община Вятово - 21,45%, следват общините Борово — 14,76%, Две могили - 13,49%, Ценово — 13,48%,Сливо поле — 13,30%, Бяла - 10,85%, Иваново — 8,80% и най-ниско в община Русе - 6,33%. За сравнение — равнището на безработица средно за страната е 8,92 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност — 51%, с работнически професии — 24% и специалисти — 25%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 44%, следвани от хората със средно образование - 45%, а висшистите са 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години — 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 40%, а младежите до 29 години — 15%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 637.

Продължително безработните лица(с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на октомври са 3387 97 по-малко от септември)или 33,0% от всички регистрирани безработни в областта. Около 61% от тях са без специалност, а с 3 процентни пункта по-малко са тези с основно и по-ниско образование.

През октомври в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1415 безработни лица (1298 новорегистрирани и 117 с възстановена регистрация). Техният брой е с 375 по-голямв сравнение с този през септември, като новорегистрираните продължават да са предимно от секторите „Услуги” и „Индустрия”.

Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 1176 649 повече от тези през септември). От тях 682 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 92% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работапрез октомври регистрирани безработни от областта са 850 289 повече от септември).

  • Картината на областния пазар на труда показва, че през октомври (осмипореден месец)регистрираната безработица в областта продължава плавно да намалява. Основната причина за продължаващия спад е значителното увеличаване на започналите работа безработни по програми и мерки за заетост, нещо характерно за този период на годината. През октомври са разкрити и усвоени голям брой работни места за аварийни дейности при есенно-зимни условия по НП ”От социални помощи към осигуряване на заетост”. Така субсидираната заетост балансира пазара на труда, тъй като първичният пазар традиционно се свива, като приключи активният летен сезон. Нараства броят на освободените от работа от икономическите дейности държавно управление и отбрана, хотели и ресторанти, селско, горско и рибно стопанство, транспорт и съобщения. Постъпилите на работа безработни значително са се увеличили спрямо септември, като най-много работни места са обявени в преработващата промишленост, в търговията, в административни и спомагателни дейности, в образованието, в строителството.
  •  По равнище на безработица област Русе е на 20-то място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през октомври са областите Смолян (16,77%), Търговище (14,92%), Монтана (14,47%), Шумен (13,83%) и Видин (13,57%).

ДРСЗ- Русе

 
Публикувана: 12 Ноември 2010 г. 12:11:38
 Новини

21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...
20 Април 2017
Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
още...
20 Април 2017
Покана за участие в Международната изложба за електроника Productronica 2017, 14–17.11.2017 г., Мюнхен, Германия
още...

Още новини