Картина на трудовия пазар в област Русе за октомври 2010 г

Регистрираните безработни лицав трите бюра по труда в област Русе — Русе, Бяла и Вятово, към края на ОКТОМВРИ са 10 261. В сравнение с края на септември техният брой намалява със 171. Равнището на безработица за областта, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 8,48%, при 8,62% през предходния месец. Най-високо то е в община Вятово - 21,45%, следват общините Борово — 14,76%, Две могили - 13,49%, Ценово — 13,48%,Сливо поле — 13,30%, Бяла - 10,85%, Иваново — 8,80% и най-ниско в община Русе - 6,33%. За сравнение — равнището на безработица средно за страната е 8,92 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност — 51%, с работнически професии — 24% и специалисти — 25%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 44%, следвани от хората със средно образование - 45%, а висшистите са 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години — 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 40%, а младежите до 29 години — 15%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 637.

Продължително безработните лица(с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на октомври са 3387 97 по-малко от септември)или 33,0% от всички регистрирани безработни в областта. Около 61% от тях са без специалност, а с 3 процентни пункта по-малко са тези с основно и по-ниско образование.

През октомври в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1415 безработни лица (1298 новорегистрирани и 117 с възстановена регистрация). Техният брой е с 375 по-голямв сравнение с този през септември, като новорегистрираните продължават да са предимно от секторите „Услуги” и „Индустрия”.

Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 1176 649 повече от тези през септември). От тях 682 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 92% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работапрез октомври регистрирани безработни от областта са 850 289 повече от септември).

  • Картината на областния пазар на труда показва, че през октомври (осмипореден месец)регистрираната безработица в областта продължава плавно да намалява. Основната причина за продължаващия спад е значителното увеличаване на започналите работа безработни по програми и мерки за заетост, нещо характерно за този период на годината. През октомври са разкрити и усвоени голям брой работни места за аварийни дейности при есенно-зимни условия по НП ”От социални помощи към осигуряване на заетост”. Така субсидираната заетост балансира пазара на труда, тъй като първичният пазар традиционно се свива, като приключи активният летен сезон. Нараства броят на освободените от работа от икономическите дейности държавно управление и отбрана, хотели и ресторанти, селско, горско и рибно стопанство, транспорт и съобщения. Постъпилите на работа безработни значително са се увеличили спрямо септември, като най-много работни места са обявени в преработващата промишленост, в търговията, в административни и спомагателни дейности, в образованието, в строителството.
  •  По равнище на безработица област Русе е на 20-то място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през октомври са областите Смолян (16,77%), Търговище (14,92%), Монтана (14,47%), Шумен (13,83%) и Видин (13,57%).

ДРСЗ- Русе

 
Публикувана: 12 Ноември 2010 г. 12:11:38
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини