Средствата по JEREMIE ще достигнат 600 млн. евро

Бизнесът ще може да разчита на около 600 млн. евро, когато стартират дейността си фондовете за рисков капитал и гаранционните линии по инициативата JEREMIE. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма представи напредъкът по JEREMIE и предстоящите стъпки за дейността на специализираните фондове.

Съгласно предоговорените от екипа на МИЕТ правила за работа на JEREMIE, по—голямата част от средствата ще бъдат насочени за рисково финансиране, за сметка на кредитните линии. Предстои да бъдат създадени три типа фондове за рисков капитал — за стартиращи компании (venture capital), за компании в етап на растеж (growth equity) и смесен инструмент между рисково финансиране и заем (mezzanine). Със 74 млн. евро от JEREMIE ще бъдат гарантирани кредити за бизнеса, като това ще позволи да бъдат намалени лихвените равнища по тях, предвижда още стратегията. През миналата седмица бяха обявени поканите за набиране на мениджъри за growth equity и mezzanine фондовете. За venture capital фондът набирането на оферти приключи и предстои да бъде обявен победителят в процедурата. В нея бяха подадени 12 оферти.

Едно от условията за избор на мениджъри на фондовете е те да осигурят допълнителен капитал за тях. Така venture capital фондът ще стартира с капитал от 30 млн. евро, като 21 млн. от тази сума са за сметка на JEREMIE, а останалите 9 млн. трябва да бъдат осигурени от мениджъра. Growth equity и mezzanine фондовете ще бъдат с капитал от по 60 млн. евро, като половината от тази сума е осигурена от JEREMIE. Предвижда се срещу гаранции за 74 млн. евро избраните банки да осигурят за бизнеса преференциални кредити в размер на 370 млн. евро.

Очаква се договорите с избраните мениджъри да бъдат подписани през първите месеци на следващата година, така че през годината да стартира и реалното усвояване на средствата. Всички средства ще бъдат инвестирани в полза на бизнеса през следващите три до пет години. JEREMIE е съвместна инициатива на ЕК и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за финансиране на разходите в подкрепа на инструменти на финансов инженеринг за МСП като фондове за рисков капитал, гаранции и заеми. JEREMIE разполага с финансов ресурс в размер на 199 млн. евро. За по-ефективното и прозрачно усвояване на средствата по инициативата е създаден Холдингов фонд „Джереми България" ЕАД, който е изцяло собственост на ЕИФ. ЕИФ управлява средствата по JEREMIE от името и за сметка на българското правителство.

Инфобизнес бр. 47/2010

 
Публикувана: 2 Декември 2010 г. 10:12:28
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини