Чрез онлайн консултиране ще търсим работа и обучение в Европа

Електронни услуги за европейските граждани на роден език и без граници – безплатно и в реално време, ще бъдат достъпни у нас от следващия месец, съобщиха от Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС) към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Това ще бъде възможно, благодарение на многоезичния пилотен портал по проекта eGOS (e-Government and Guidance Services), който осигурява електронни инструкции и безплатни консултации за мобилно и трансгранично ползване на електронни услуги за гражданите – образователни, за търсене и намиране на работа и др. Онлайн достъпът до многоканалния портал от България предлага основни информационни услуги, обучение и професионално ориентиране, а впоследствие ще включи и по-лесно търсене на работа в 5 страни – България, Италия, Исландия, Испания, Румъния. Електронни ръководства и on-line консултации за по-бързо и лесно намиране на търсена информация без такси, ще са на разположение на всички желаещи. Това са част от услугите, които проектът "eGOS" изпитва пилотно в 5 европейски страни и които ще се осъществяват през Интернет с помощта на видеоконференции, електронна поща, on-line анкети за проучване на търсенето и препоръките на потребителите. Този портал е активен вече в Италия, Испания и Румъния, на ход са България и Исландия. Поддържането на услугите на сайта www.egos-cip.euв момента е на английски, български, италиански, испански и румънски езици.

Освен достъп до услугите от дома, шест електронни работни станции и 3 киоска, разположени във Видин, Казанлък и Силистра, ще подпомагат потребителите, които нямат собствени компютри при търсенето и намирането на образователни и социални услуги и услуги за пазара на труда. Работните станции и киоските са част от нов тип електронна система за универсален, многоезичен, мобилен и трансграничен достъп до електронни услуги за гражданите, която стартира пилотно изпитване и в България.

Чрез услугите на "eGOS Project" всички граждани, в това число и тези, които живеят в икономически неблагоприятни за инвестиции райони, или инвалиди, ще могат да ползват наличните електронни услуги. В помощ на гражданите по проекта за България са обучени 7 е-практикуващи консултанти, които ще дават различни консултантски услуги от разстояние.

Изпълнителна агенция „ЕСМИС” е ръководител на работния пакет за оценка на резултатите от внедряването на eGOS системата и услугите и потребителското търсене.

Проектът „eGOS” се финансира по рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации” на Европейската комисия. В него участват 29 партньори от 5 държави. Българските партньори по проекта са ИА „ЕСМИС”, Полиметис” ООД, „Дата Концепт-България” ЕООД и Дружество „Знание”.

Инфобизнес бр. 47/2010

 
Публикувана: 3 Декември 2010 г. 17:12:57
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини