Национален план за действие по заетостта през 2011 г.

Правителството прие Националния план за действие по заетостта през 2011 г. Това е първият национален план, с който започва изпълнението на мерките за постигане на целите в областта на заетостта, които България си постави в Стратегията на ЕС „Европа 2020”. С него се подкрепя началото на икономическото и социалното възстановяване и стабилизирането на пазара на труда. От първостепенно значение през следващата година ще бъдат ограничаването на безработицата, мобилизирането на всички възможности за осигуряване на заетост и продължаването на инвестирането в човешките ресурси.

Националният план се съсредоточава върху ограничаването на негативните последствия на пазара на труда в резултат на кризата и върху подкрепа на бизнеса чрез осигуряване на качествена работна сила. През 2011 г. активната политика на пазара на труда ще бъде насочена приоритетно към следните целеви групи: безработни младежи до 29 г.; безработни с престой на пазара на труда над 6 месеца; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. безработни с ниско образование; хора с увреждания; неактивни лица, които желаят да работят.

Националният план ще бъде финансиран в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет средства за активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лв. От тях около 78% ще се използват за финансиране на програми и проекти за създаване на субсидирана заетост, 21% за финансиране на насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта и 1% за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация.

Във връзка със запазването на минималната работа заплата в размер на 240 лв. и през 2011 г., индивидуалните размери на изплащаните средства по отделни програми и мерки ще останат непроменени. Запазва се размерът на субсидираното трудово възнаграждение на включени в заетост по програми и мерки безработни лица - 240 лв. при пълен работен ден. Запазват се размерите на средствата за обучение на безработни лица - за придобиване на първа степен на професионална квалификация - 600 лв.; за втора степен на професионална квалификация - 1200 лв., и за трета степен на професионална квалификация -1800 лв.; за заетите лица - половината от тези суми; обучение на безработни лица за придобиване на ключови компетентности - от 140 лв. до 400 лв. за различните компетентности, за заетите лица - една втора от тази сума; мотивационно обучение - 80 лева; професионално ориентиране - 50 лева.

По-големите програми, които ще бъдат финансирани със средства от държавния бюджет за активна политика през 2011 г., са: Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, по която ще бъде осигурена заетост на 9100 лица от регионите с най-висока безработица (бюджет - 18.9 млн. лв.); Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”, по която през 2011 г. ще се осъществява само дейността „Личен асистент” (бюджет - 9.8 млн. лв.); Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания, по която ще бъде осигурено финансиране в размер на 6.4 млн. лв. за заетост на 1979 безработни; Национална програма „Нова възможност за заетост” (заетост за 1575 лица и обучение за 1000 лица за 3.7 млн. лв.); Програма „Старт на кариерата” - осигурява възможност за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование (заетост на 1851 младежи, осигурени 3.8 млн. лв.). Средствата за проект „Красива България” за 2011 г. ще се изразходват по ред, определен от Управителния съвет на Проект „Красива България”.

Инфобизнес бр. 01/2011

 
Публикувана: 6 Януари 2011 г. 10:01:42
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини