Картина на трудовия пазар в област Русе за декември 2010 г.

Регистрираните безработни лица в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Вятово, към края на ДЕКЕМВРИ са 10 570. В сравнение с края на ноември техният брой леко се увеличава със 159. Равнището на безработица за областта, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 8,73%, при 8,60% през предходния месец. Най-високо то е в община Вятово - 22,32%, следват общините Ценово – 15,24%,Борово – 15,11%, Сливо поле – 14,27%, Две могили - 13,44%, Бяла - 11,03%, Иваново – 9,21% и най-ниско в община Русе - 6,46%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 9,24 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност – 51%, с работнически професии – 25% и специалисти – 24%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 44%, следвани от хората със средно образование - 45%, а висшистите са 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 42, а младежите до 29 години – 14%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 663.

Продължително безработните лица(с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на декември са 3385 (колкото са били и през ноември)или 32,0% от всички регистрирани безработни в областта. Около 61% от тях са без специалност, а с 3 процентни пункта по-малко са тези с основно и по-ниско образование.

През декември в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1286 безработни лица (1192 новорегистрирани и 94 с възстановена регистрация). Техният брой е със 199 по-малъкв сравнение с този през ноември, като новорегистрираните продължават да са предимно от секторите „Услуги” и „Индустрия”.

Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 333 97 по-малко от тези през ноември). От тях 152 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 81% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работапрез декември регистрирани безработни от областта са 388 246 по-малко от ноември).

  • От картината на областния пазар на труда е видно, че през декември регистрираната безработица в областта леко се увеличава, което е характерно за този период на годината. (Продължава обаче наблюдаваното от март на 2010 г. намаление на прираста спрямо съответния месец на предходната година.) Новорегистрираните в бюрата по труда безработни намаляват в сравнение с ноември, като най-голям е делът на новорегистрираните от търговията и преработващата промишленост, строителството, селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството, държавното управление, транспорта и съобщенията, операциите с недвижими имоти и др. За по-големия брой на освободените от някои сектори влияние оказва сезонният фактор. През последния месец на годината очаквано намаляват заявените свободни работни места на първичния пазар. Повече са те от преработващата промишленост, държавното управление, търговията, хотелиерството и ресторантьорството, операциите с недвижимо имущество, административните и спомагателните, финансовите и застрахователните дейности.
  • По равнище на безработица област Русе е на 20-то място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през декември са областите Смолян (17,14%), Търговище (15,79%), Монтана (14,67%), Шумен (14,38%) и Видин (13,90%).
 
Публикувана: 20 Януари 2011 г. 10:01:19
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини