Картина на трудовия пазар в област Русе за декември 2010 г.

Регистрираните безработни лица в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Вятово, към края на ДЕКЕМВРИ са 10 570. В сравнение с края на ноември техният брой леко се увеличава със 159. Равнището на безработица за областта, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 8,73%, при 8,60% през предходния месец. Най-високо то е в община Вятово - 22,32%, следват общините Ценово – 15,24%,Борово – 15,11%, Сливо поле – 14,27%, Две могили - 13,44%, Бяла - 11,03%, Иваново – 9,21% и най-ниско в община Русе - 6,46%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 9,24 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност – 51%, с работнически професии – 25% и специалисти – 24%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 44%, следвани от хората със средно образование - 45%, а висшистите са 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 42, а младежите до 29 години – 14%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 663.

Продължително безработните лица(с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на декември са 3385 (колкото са били и през ноември)или 32,0% от всички регистрирани безработни в областта. Около 61% от тях са без специалност, а с 3 процентни пункта по-малко са тези с основно и по-ниско образование.

През декември в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1286 безработни лица (1192 новорегистрирани и 94 с възстановена регистрация). Техният брой е със 199 по-малъкв сравнение с този през ноември, като новорегистрираните продължават да са предимно от секторите „Услуги” и „Индустрия”.

Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 333 97 по-малко от тези през ноември). От тях 152 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 81% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работапрез декември регистрирани безработни от областта са 388 246 по-малко от ноември).

  • От картината на областния пазар на труда е видно, че през декември регистрираната безработица в областта леко се увеличава, което е характерно за този период на годината. (Продължава обаче наблюдаваното от март на 2010 г. намаление на прираста спрямо съответния месец на предходната година.) Новорегистрираните в бюрата по труда безработни намаляват в сравнение с ноември, като най-голям е делът на новорегистрираните от търговията и преработващата промишленост, строителството, селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството, държавното управление, транспорта и съобщенията, операциите с недвижими имоти и др. За по-големия брой на освободените от някои сектори влияние оказва сезонният фактор. През последния месец на годината очаквано намаляват заявените свободни работни места на първичния пазар. Повече са те от преработващата промишленост, държавното управление, търговията, хотелиерството и ресторантьорството, операциите с недвижимо имущество, административните и спомагателните, финансовите и застрахователните дейности.
  • По равнище на безработица област Русе е на 20-то място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през декември са областите Смолян (17,14%), Търговище (15,79%), Монтана (14,67%), Шумен (14,38%) и Видин (13,90%).
 
Публикувана: 20 Януари 2011 г. 10:01:19
 Новини

20 Октомври 2017
Българо-унгарски бизнес форум на 3 ноември 2017 г., Гранд Хотел София
още...
20 Октомври 2017
Бизнес форум в периода 8 – 10 ноември 2017 г. в гр. Минск, Беларус
още...
19 Октомври 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
още...
19 Октомври 2017
Нова групажна линия на фирма MW Logistica свързва България и Франция
още...
19 Октомври 2017
Иновационен форум 26-29 ноември 2017 г, гр. Братислава, Словакия
още...

Още новини