На вниманието на земеделските производители

До средата на февруари 134 земеделски производители от региона са подали в офиса на НАП в Русе годишната си данъчна декларация за получените от тях доходи през 2010 г. За всички тази година е много важно да обърнат внимание, че субсидиите, получени през 2010 г. трябва да се отразят в декларацията, като се попълни Приложение № 3, при условие, че физическото лице е получило доходи като регистриран земеделски производител. Доходите и получените субсидии през 2010 г. от ЕТ, които са регистрирани земеделски производители трябва да се отразяват в Приложение № 2 на декларацията по чл. 53, ал.1 от ЗДДФЛ.

Във фоайето на салона за обслужване на клиенти в офиса на НАП в Русе на информационното табло има попълнена декларация с пример за деклариране на доходи от земеделски производители.

За първи път тази година регистрираните земеделски производители ще трябва не само да подадат годишна декларация, но и да начислят и платят данък за получените доходи през 2010 г. Дължимият данък е в размер на 10%, но законът им позволява да намалят облагаемия доход с 60 % нормативно признати разходи и с размера на внесените задължителни осигурителни вноски. Данни от регистрационните карти или удостоверения за регистрация на тютюнопроизводители се посочват в Таблица № 1. 1 на Приложение № 3. Земеделските производители, които извършват дейност като ЕТ, не могат да намаляват данъчната си основа с нормативно признати разходи. За тях данъчната ставка остава 15% върху разликата от получените приходи през изминалата 2010 г. и доказаните разходи.

Важно е да се знае, че вече са облагаеми доходите на регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители и от продажбата на произведени непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност.

До 2 май 2011 година 2445 земеделски производители от Русенска област, регистрирани в Областна дирекция "Земеделие", трябва да декларират доходите си за 2010 г. пред НАП. Остъпкаот 5 %от данъка за довнасяне получават онези от тях, които подадат декларацията си за доходите по електронен път, подписана с електронен подпис и внесат дължимия данък в законовия срок.

Регистрираните земеделски производители от региона са задължени да представят в офиса на НАП в Русеи данни по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване. Това става чрез Декларация Образец-1, която се подава не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите авансови вноски за месеца и с подаването на Декларация Образец-6, в която се посочват дължимите осигурителни вноски за предходната година и се подава еднократно до 30 април.

Земеделските производители, които прекъсват или прекратяват дейността си, са длъжни в 7-дневен срок от настъпване на товаобстоятелство да подадат декларация в НАПза прекратяване на регистрацията им като самоосигуряващи се лица.

НАП

 
Публикувана: 16 Февруари 2011 г. 8:02:55
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини