На вниманието на земеделските производители

До средата на февруари 134 земеделски производители от региона са подали в офиса на НАП в Русе годишната си данъчна декларация за получените от тях доходи през 2010 г. За всички тази година е много важно да обърнат внимание, че субсидиите, получени през 2010 г. трябва да се отразят в декларацията, като се попълни Приложение № 3, при условие, че физическото лице е получило доходи като регистриран земеделски производител. Доходите и получените субсидии през 2010 г. от ЕТ, които са регистрирани земеделски производители трябва да се отразяват в Приложение № 2 на декларацията по чл. 53, ал.1 от ЗДДФЛ.

Във фоайето на салона за обслужване на клиенти в офиса на НАП в Русе на информационното табло има попълнена декларация с пример за деклариране на доходи от земеделски производители.

За първи път тази година регистрираните земеделски производители ще трябва не само да подадат годишна декларация, но и да начислят и платят данък за получените доходи през 2010 г. Дължимият данък е в размер на 10%, но законът им позволява да намалят облагаемия доход с 60 % нормативно признати разходи и с размера на внесените задължителни осигурителни вноски. Данни от регистрационните карти или удостоверения за регистрация на тютюнопроизводители се посочват в Таблица № 1. 1 на Приложение № 3. Земеделските производители, които извършват дейност като ЕТ, не могат да намаляват данъчната си основа с нормативно признати разходи. За тях данъчната ставка остава 15% върху разликата от получените приходи през изминалата 2010 г. и доказаните разходи.

Важно е да се знае, че вече са облагаеми доходите на регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители и от продажбата на произведени непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност.

До 2 май 2011 година 2445 земеделски производители от Русенска област, регистрирани в Областна дирекция "Земеделие", трябва да декларират доходите си за 2010 г. пред НАП. Остъпкаот 5 %от данъка за довнасяне получават онези от тях, които подадат декларацията си за доходите по електронен път, подписана с електронен подпис и внесат дължимия данък в законовия срок.

Регистрираните земеделски производители от региона са задължени да представят в офиса на НАП в Русеи данни по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване. Това става чрез Декларация Образец-1, която се подава не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите авансови вноски за месеца и с подаването на Декларация Образец-6, в която се посочват дължимите осигурителни вноски за предходната година и се подава еднократно до 30 април.

Земеделските производители, които прекъсват или прекратяват дейността си, са длъжни в 7-дневен срок от настъпване на товаобстоятелство да подадат декларация в НАПза прекратяване на регистрацията им като самоосигуряващи се лица.

НАП

 
Публикувана: 16 Февруари 2011 г. 8:02:55
 Новини

14 Януари 2019
Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" ще бъде представена на 16.01.2019г. в Русе
още...
14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини