Картина на трудовия пазар в област Русе за януари 2011 г

Регистрираните безработни лицав трите бюра по труда в област Русе — Русе, Бяла и Вятово, към края на ЯНУАРИ са 11 275. В сравнение с края на декември 2010 г. техният брой се увеличава със 705. Равнището на безработица за областта, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 9,31%, при 8,73% през предходния месец. Най-високо то е в община Вятово - 23,10%, следват общините Ценово — 17,51%,Борово — 17,45%, Сливо поле — 15,24%, Две могили - 15,24%, Бяла - 11,26%, Иваново — 9,62% и най-ниско в община Русе - 6,86%. За сравнение — равнището на безработица средно за страната е 9,78 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност — 52%, с работнически професии — 25% и специалисти — 23%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 44%, следвани от хората със средно образование - 45%, а висшистите са 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години — 43% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41, а младежите до 29 години — 16%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 652.

Продължително безработните лица(с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на януари са 3559 (със 174 повече отколкото са били и през декември)или 32,0% от всички регистрирани безработни в областта. Около 62% от тях са без специалност, а с 4 процентни пункта по-малко са тези с основно и по-ниско образование.

През януари в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1917 безработни лица (1857 новорегистрирани и 60 с възстановена регистрация). Техният брой е с 631 по-голямв сравнение с този през декември, като новорегистрираните продължават да са предимно от секторите „Услуги” и „Индустрия”.

Общо обявените през януари свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 686 353 повече от тези през декември). От тях 399 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 89% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работапрез януари регистрирани безработни от областта са 605 217 повече от декември).

  • Картината на областния пазар на труда и през първия месец на новата година показва увеличение на регистрираната безработица. Основната причина за това е ръстът на новорегистрираните безработни в бюрата по труда - поради приключилата субсидирана и сезонна заетост, както и поради новите съществени промени в нормативната уредба (КСО), регламентираща ползването на услуги от безработните търсещи работа лица. През януари 2011 г. търсенето на работна сила нараства, работодателите са обявявили повече места в реалната икономика — в сравнение с декември и януари на предходната година. Най-много работни места са разкрити в преработващата промишленост, държавното управление, търговията, услугите, аграрния сектор, образованието, финансови и застрахователни дейности и др. Ръстът в заетите през месеца места се дължи до голяма степен на заявените по програми и мерки, вкл. по новите проекти на националните програми “От социални помощи към осигуряване на заетост” и “Асистенти на хора с увреждания”, за които приоритетно се търси нискоквалифициран труд.
  • По равнище на безработица област Русе е на 21-во място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през януари са областите Смолян (17,91%), Търговище (16,59%), Монтана (15,32%), Шумен (14,79%) и Разград (14,45%).
 
Публикувана: 16 Февруари 2011 г. 15:02:56
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини