Европейска комисия: Нови мерки за подкрепа на малките предприятия Необходим е нов закон за регистрирането на малки предприятия като Европейско частно дружество

Европейската комисия възобновява дискусията за прилагане на Small Business Act (Акт за малкия бизнес) с цел прилагане на конкретни подходи и постигане на реални резултати. Очаква се нови предложения на Европейската комисия да доведат до облекчаване на административната тежест за малките предприятия, подпомагане на възстановяването им от икономическата криза и насърчаване на създаването на нови фирми.

Малките предприятия играят основна роля в икономиката на ЕС - те са 99% от всички предприятия в Европа и в тях работят над 90 милиона души. Неотдавнашен преглед на политиката на ЕС показва множеството ползи, които те са извлекли от приетия през 2008 г. Small Business Act (SBA), чрез който се намалиха разходите и трудностите при създаването на нова фирма в ЕС.

В същото време от прегледа става ясно, че е възможно и трябва да се направи повече за насърчаване на предприемачеството и подпомагането на малките и средните предприятия.

Тези фирми се нуждаят от помощ, за да възвърнат позициите си, загубени по време на икономическата криза, когато трябваше да се разделят с около 3,25 млн. служители. Подпомагането на техния растеж и създаването на работни места е от съществено значение за постигане на целта на ЕС за 75% заетост до 2020 г., тъй като в тях са заети две трети от всички работещи в частния сектор.

Сред проблемите, с които се сблъсква малкият бизнес, са осигуряване на финансиране, справяне с административните изисквания и достъп до пазари в други страни, както в ЕС, така и извън него. В новите предложения на Европейската комисия са включени мерки за:

  • още по-голямо намаляване на бюрокрацията - създаване на центрове с обслужване на едно гише, където малките предприятия ще могат да кандидатстват за европейски, национални и местни помощи, и опростяване на счетоводните и други законови изисквания
  • подобряване на достъпа до финансиране чрез опростяване на процедурите и разширяване на схемите за гарантиране на заеми
  • подпомагане на навлизането на малки предприятия на пазари извън Европа чрез увеличаване на подкрепата и споразумения за свободна търговия
  • хармонизиране на корпоративните данъци и улесняване на събирането на вземания в други страни от ЕС
  • насърчаване на предприемачеството и създаването на работни места чрез намаляване до един месец на времето, необходимо за получаване на лицензи и разрешения.

В прегледа се препоръчва и по-добър контрол върху действията на правителствата от ЕС за прилагане на Small Business Act.

Въпреки че правителствата отбелязаха значителен напредък през последните години, те все още трябва да се споразумеят за нов закон, с който да се позволи регистрирането на малки предприятия като Европейско частно дружество. С този нов вид дружество ще се премахне необходимостта фирмите да се регистрират поотделно в различните държави от ЕС, което ще доведе до намаляване на разходите и бюрокрацията. Комисията призовава правителствата да приемат закона колкото се може по-скоро.

Инфобизнес бр. 9/2011

 
Публикувана: 2 Март 2011 г. 10:03:17
 Новини

21 Юни 2017
Покана за участие при преференциални условия в Международното изложение за хранителни продукти и напитки „Annapoorna World of Food India"
още...
21 Юни 2017
НСИ: Разходите на работодателите за труд нарастват с 10%
още...
21 Юни 2017
България е на предпоследно място в Европейски сравнителен анализ на иновациите за 2017 г
още...
21 Юни 2017
Безплатни обучения за онлайн търговия организира ИАНМСП из страната
още...
20 Юни 2017
Патентно ведомство ще извършва 19 административни услуги безплатно
още...

Още новини